Namninsamling: Stoppa WBGU och dess "Stora omställning"

To sign the resolution in English, please click here

Um die Resolution auf deutsch zu unterzeichnen, klicken Sie bitte hier

Denna resolution cirkuleras nu internationellt för att stänga WBGU.

Den tyska regeringens Vetenskapliga råd för globala miljöförändringar (Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen - WBGU) har givit ut en rapport kallad: "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning", där man föreslår en total koldioxidreducering av energin i världsekonomin, dvs. en fullständig eliminering av olja, kol och gas, men också avveckling av atomenergi från kärnklyvning, liksom även vidare forskning på kärnfusion och kräver från år 2050 enbart användning av de s.k. förnybara energikällorna.

Denna s.k. "Stora omställning" är avsedd att göra ett liknande språng som från Jägar- och samlarsamhället till Agrarsamhället, och från Agrarsamhället till Industrisamhället. Denna gång, emellertid, genom ett farligt steg tillbaka, vilket kommer att leda till att Tyskland inte längre kommer att vara en industrination. På en världsvid skala motsvarar den lägre energitätheten för den s.k. förnybara energin en maximal befolkningspotential på en till två miljarder människor.

För utvecklingssektorn betyder denna omställning helt enkelt en massiv befolkningsminskning. På Klimatkonferensen i Köpenhamn avvisade därför utvecklingsländerna denna "självmordspakt".

Det av WBGU förslagna "globala samhällsfördraget" betyder inget annat än en imperialistisk global ekofascism, baserad på en människoföraktande människosyn, vilken utgår ifrån ideologiska, snarare än vetenskapliga premisser.

Av dessa och andra skäl fördömer vi undertecknare detta ondskefulla förslag och kräver att WBGU omedelbart upplöses.

Inititativtagare och första undertecknare är Helga Zepp-LaRouche


Fler artiklar om WBGU och den gröna fascismen finner du här: larouche.se/gron-fascism


(Dina uppgifter behandlas självfallet konfidentiellt och lämnas inte vidare till tredje part.)