EAP:s program för valet 2010

1.Ny banklag: Glass-Steagall ARTIKEL VIDEO
2.Ett nytt kreditsystem ARTIKEL VIDEO
3.En miljon nya produktiva jobb ARTIKEL VIDEO
4.Slutet för den gröna ideologin ARTIKEL VIDEO
5.Ny svensk utrikespolitik ARTIKEL VIDEO
6a.Mänsklighetens gemensamma mål ARTIKEL VIDEO
6b.Tänk långsiktigt: rymdkolonisering ARTIKEL VIDEO
7.Ädlare människosyn: klassisk utbildning ARTIKEL VIDEO


Inledning av EAP:s partiledare Hussein Askary


1. Ny banklag: Glass-Steagall

Genom en global Glass-Steagall-lag och internationella överenskommelser kan de giftiga fiktiva finanspapperen och skulderna separeras och skrivas av, medan de nödvändiga bankverksamheterna skyddas för att användas i en realekonomisk återhämtningsprocess. [SE ARTIKEL]


2. Ett nytt kreditsystem

Regering och riksdag måste åter ta ansvaret för landets ekonomiska politik genom att införa ett kreditsystem. [SE ARTIKEL]


3. En miljon nya produktiva jobb

Vi kommer att behöva minst fördubbla antalet aktiva i industrin och annan produktion med hjälp av en miljon nya produktiva jobb i Sverige. [SE ARTIKEL]


4. Slutet för den gröna ideologin

Alla människor har rätt till full utveckling. Stoppa den brittiska, malthusianska imperiedoktrinen! [SE ARTIKEL]


5. Ny svensk utrikespolitik

Tillbakadragande från opiumfällan i Afghanistan. Sluta stödja imperiepolitiken! [SE ARTIKEL]


6a. Mänsklighetens gemensamma mål

Tänk långsiktigt och delta i förverkligandet av mänsklighetens gemensamma mål, t.ex. Den Euroasiatiska Landbron, Oasplanen och Afrikas utveckling. [SE ARTIKEL]


6b. Tänk långsiktigt: rymdkolonisering

Rymdkolonisering är inte bara roligt och nödvändigt, det är även människans öde. Ett Marsprogram måste genomföras i samma anda som John F. Kennedy hade för månprogrammet: "Inte för att det är enkelt, utan för att det är svårt!" [SE ARTIKEL]


7. En människovänlig människosyn och klassisk utbildning

Det ovanstående blir inte möjligt utan en ny klassisk renässans. Det är nämligen genom skönheten vi bygger upp det fullkomligaste av alla konstverk: sann politisk frihet. [SE ARTIKEL] [BEETHOVEN]
DVD
Brännbar ISO-avbild (3,6 GB)
Etikettbild för DVD-skivan