Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy och Martin Luther King

12 mar 2008
Lyndon LaRouche

Lyndon LaRouche reder ut ett vanligt missförstånd gällande påstådda likheter mellan Franklin D. Roosevelt, amerikansk president 1933-45 och företrädare för det amerikanska systemet, och John Maynard Keynes, brittisk ekonom.

Dokumentet tillhör dossiern:
14 aug 2017

Den förre chefen för en del av SDI (Strategiska Försvarsinitiativet för ett globalt missilförsvar) under Ronald Regans presidentskap, har erbjudit sig att ge President Trump kloka råd för att lägga fokuset på teknologiska genombrott och ekonomisk infrastruktur - istället för budget- och handelspolitik - för att på så vis verkligen kunna göra "America Great Again!"

- Att erövra ett Amerikanskt ledarskap genom handelspolitik eller budgetpolitik är en chimär, sa Sekora. Det enda sättet som fungerar är att försöka utveckla och anskaffa den mest banbrytande teknologin utan tanke på kostnaden,  en s.k "teknologibaserad planering", sa han.

14 nov 2013

Den 22 november är det 50 år sedan världen chockades av skotten i Dallas som dödade president John Kennedy. Nu efteråt kan man se på vilket sätt mordet blev en historisk vändpunkt, vilket ger ett perspektiv på vilka politiska krafter som låg bakom mordet och varför goda amerikanska presidenter mördas. LaRoucherörelsen i USA har inför årsdagen publicerat en rad intervjuer och artiklar på www.larouchepac.com/jfk

17 apr 2009

Franklin D. Roosevelts New Deal fick USA:s ekonomi på fötter igen efter djupdykningen i början på 1930-talet. Roosevelt satt inte och väntade på att uppgången skulle komma genom något slags magisk automatik. Med all den kraft som de politiska styrmedlen kunde uppbåda HÄVDE han ekonomin upp ur depressionen.

Dokumentet tillhör dossiern:
25 mar 2009
Källa: LPACTV
22 feb 2009
Jacques Cheminade

Det är förhör i den amerikanska kongressen. Året är 1933. På den ena sidan står J.P. Morgan jr, "Lejonet på Wall Street", som motvilligt låter sig förhöras. På den andra sidan står Ferdinand Pecora. Han njuter.

Dokumentet tillhör dossiern:
5 feb 2009
Detta är historien om kriget mellan det amerikanska och det brittiska systemet. Under andra världskriget representerades dessa två diametralt skilda synsätt av två individer: USA:s president Franklin D Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill. Ur filmen 1932.
1 okt 2008
Lyndon LaRouche

På internetkonferensen den 1 oktober fick Lyndon LaRouche en fråga från en kongressledamot angående skillnaden mellan ett kreditsystem, som är bra, och ett penningsystem, som är dåligt. LaRouche: "Först och främst är det viktigt att förstå att folks uppfattning om pengar är fel -- vi har ett samhälle där felutbildningen är enorm..."

Dokumentet tillhör dossiern:
7 mar 2008
Nancy Spannaus och Claudio Celani

I slutet av 1920-talet stod USA och Europa inför den stora depressionen, men man gick helt olika vägar, med dramatiska följder för historiens gång. Nu har vi hamnat i en liknande situation. Världsekonomin och finanssystemet hotas av sammanbrott, och samma finanskrafter som förde Mussolini och Hitler till makten i Europa försöker driva igenom samma fascistiska politik. Lyndon LaRouche och hans internationella rörelse arbetar för att avslöja detta nya fascisthot, och har lagt fram en lösning i Roosevelts anda.
FDRs framgångsrika "amerikanska system" ...
av Nancy Spannaus

1 jul 2004
Magnus Nilsson

Varför FDR? När folk resonerar om att kunna ändra riktningen på den ekonomiska utvecklingen, från sammanbrott till återhämtning, brukar det heta ”det är för svårt”, ”det får `experterna´ ta hand om” eller ”man kan inte stoppa tillbaka tandkrämen i tandkrämstuben”. Uppenbarligen så finns det en stor blockering hos folk, som även kallas litenhetsvansinne. Detta litenhetsvansinne möjliggjorde t.ex.

19 jan 2004
Lyndon LaRouche

Den 19 januari 2004 var den demokratiske presidentkandidaten Lyndon LaRouche inbjuden att inledningstala vid den ”Martin Luther King Prayer Breakfast” som demokraterna i Talladega County i Alabama håller varje år för att högtidlighålla medborgarrättsledarens minne.

1 maj 1995
Lonnie Wolfe

Franklin D. Roosevelt ingick en militär allians med Storbritannien av ett enda skäl: att besegra en fiende. Roosevelt var helt inställd på att avveckla det brittiska imperiet - och alla andra imperier - och ersätta dem med suveräna nationalstater, efter förebild av den amerikanska konstitutionella republiken, där varje medborgare, genom att få tillgång till modern vetenskaplig utbildning och västerländsk kultur, skulle ges möjlighet att skapa ett bättre liv för sig själv och sina efterkommande.

Schillerinstitutet arrangerade på 50-årsdagen av mordet på president John Kennedy en konsert med W.A. Mozarts Requiem för att minnas Kennedy men framför allt för att återuppta hans politiska kamp.
Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche talade men också Kennedys nära medarbetare och politiska allierade,
den före detta kongressmannen från New Jersey 1958-72 Neil Gallagher. Konserten hälsades med ett telegram från Irländska republikens president Michael D. Higgins.

En artikel och videofilm på www.larouchepac.com/jfk belyser Kennedys kamp mot den brittiska imperiepolitiken. Den analysen tar också upp Kennedys kamp mot kolonialmakterna i speciellt Kongo och ställer mordet på Dag Hammarskjöld i en ny dager. Det framgår tydligt att Hammarskjöld hade samma fiender som Kennedy.

Till 50-årsminnet av John Kennedy har LPAC satt samman en rapport på engelska om Kennedys enorma kärnkraftssatsning.

Efter att NASAs rullande vetenskapslaboratorium "Curiosity" landade framgångsrikt på Mars har mänskligheten funktionellt tagit i anspråk en mycket större del av solsystemet. På en plats som mänskligheten ännu inte har nått med kroppen, är hjärnan
redan aktiv, fjärran bara genom den tid ljuset tar. Den ger oss ett
nytt perspektiv på oss själva som vi inte kunde få tillgång till från
Jorden, men som vi kan från Mars.