Från List till Lautenbach

Skrifter av och om 1800- och 1900-talens förgrundsfigurer för det amerikanska systemet: Friedrich List, Mathew och Henry Carey, Abraham Lincoln, Otto von Bismarck, Wilhelm Lautenbach, Hermann Abs med flera.

James Fenimore Cooper

I det oligarkiska systemet finns ingen högre moralisk rätt, bara ett samhällskontrakt. En som hade förstått denna väsentliga skillnad mellan den amerikanska medborgarstyrda nationalstatsrepubliken och den oligarkiska venetianska modellen var den amerikanske 1800-talsförfattaren och patrioten James Fenimore Cooper. I förordet till romanen The Bravo (Den lejde mördaren) skriver han följande.

Henry Carey

Ur Henry Carey's Harmony of Interests, 1851 Henry C. Carey, rådgivare till Abraham Lincoln, och kanske det amerikanska systemets viktigaste ekonom, skrev uttömmande och avslöjande om det brittiska frihandelssystemets misslyckande och visade samtidigt det amerikanska systemets succé.

26 okt 2010
Edward Spannaus

För mer än hundra år sedan, vid slutet av det spansk-amerikanska kriget, intervenerade den amerikanska armén på Kuba under katastrofvillkor inte olika de på Haiti idag, och lanserade, utöver att förse befolkningen med mat och medicin, en snabb upprensnings- och sanitetskampanj, som räddade livet på hundratusentals människor. Jämför detta med Obamaregeringens skamliga beteende!

22 aug 2003
Hartmut Cramer

Som ett avgörande exempel har jag valt kampen i Tyskland under 1930-talets första år, då det för varje dag blev tydligare, att om man fortsatte att föra den katastrofala deflationspolitiken – som alla visste dikterades av anglo-amerikanska finansintressen – under rådande depressionsförhållanden, så skulle det leda till statens undergång; och Hitlers nazistparti stod berett att när som helst ta makten.

1 jul 1997
Lotta-Stina Thronell

"Den amerikanska nationalekonomin och den engelska nationalekonomin är, i enlighet med de båda nationernas olika tillstånd, helt olika varandra. ..."