Det amerikanska systemet i Sverige: Ivar Kreuger m.fl.

1 okt 2004
Stephen Brawer

Världen befinner sig i dag i en situation som liknar den vid 1930-talets början. Den ekonomiska åtstramningen driver USA och Europa mot samma håll som då: fascism, krig och diktatur. Det ”amerikanska systemets” ekonomiska metoder, som användes 1927-33 av Ivar Kreuger och hans allierade i USA, Frankrike, Tyskland, Sverige och andra länder, hade kunnat stoppa Hitler och andra världskriget. Samma ”amerikanska ekonomiska system” användes sedan av F.D.

1 okt 2004
Tore Fredin

Kreugers inflytande. I Sveriges ekonomiska historia framträder klart två riktningar. Den ena utgörs av nätverk och individer vars främsta bekymmer är att säkerställa ett fortsatt maktinnehav för jordadeln och en framväxande finansaristokrati. Det var ur den riktningen som det som EAP har beskrivit som en synarkistisk ordning växte fram, från och med andra hälften av 1800-talet, i och med att Wallenbergsfären etablerade sig som det svenska finansiella maktcentret.

1 jul 1998
Torbjörn Jerlerup

Det tidiga 1800-talets nyliberaler - frihandlarna - låg INTE bakom den industriella revolutionen, utan hatade tvärtom industrialismen.

10 jun 2014

Med alldeles nyutkomna boken "Sanningen bakom Kreugerkraschen: Så fälldes en svensk gigant" har författaren Nikola Majstrovic gjort ett banbrytande arbete för att klargöra hur Kreugerkraschen orkestrerades. Majstrovic har lyckats få fram tidigare helt okända fakta och omsorgsfullt sammanställt och dokumenterat även tidigare kända saker. På detta sätt har han kunnat bevisa att Ivar Kreuger mördades i sin våning i Paris den 12 mars 1932.

1 nov 2003
Magnus Nilsson

De flesta svenskar tror, helt felaktigt, att Sverige inte kan ha någon betydelse för världen. Detta tankemönster måste vi ändra på, och DU som läser detta kan hjälpa till att föra det till våra folkvaldas vetskap och förståelse.