Ingen oro i Beijing för "skräp”-investeringar i utlandet