Viktig amerikansk dagstidning bryter mediablockaden mot VIPS-rapporten