Göteborgsposten hade debattartikel för bankdelning