Pressmeddelanden

16 feb 2019

Veckoanalys från Schillerinstitutet:   "Hela den liberala internationella ordningen är i upplösning. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har det globala säkerhetslandskapet aldrig varit farligare", heter det i Munich Security Report 2019. Men faran kommer inte från Ryssland eller Kina, som den västliga eliten gärna vill göra gällande, utan från västländernas egen förda politik och brist på självinsikt. Alternativet symboliseras av Kinas Bälte & Väg-initiativ, den "nya Sidenvägen", som allt fler länder lockas av. Den intellektuella släktskapen mellan den nyligen avlidne amerikanske ekonomen Lyndon LaRouches idé om den eurasiska
landbron och Kinas idé om Bälte & Väg-initiativet är lika
vittomfattande som den är framgångsrik. Alltså kan man bara ge deltagarna i säkerhetskonferensen i München det
viktiga råd som den tidigare presidenten i Mexico, José Lopez Portillo,
formulerade redan 1998: "Det är dags att lyssna på Lyndon LaRouches
kloka ord!"

16 feb 2019

Den 22 januari för 30 år sedan fängslades den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche tillsammans med sex medarbetare genom en rättslig konspiration, där de falska anklagelserna handlade om att dessa personer medvetet undvek att återbetala lån. Inför årsdagen krävde LaRouche Political Action Commitee, LPAC, att han skall rentvås från dessa anklagelser och att hans förslag för att säkra människans överlevnad omedelbart genomförs till fullo för att kunna bryta med den rådande människofientliga politiken.

25 aug 2015

Det strategiska världsläget kan sammanfattas i två grundläggande fakta. Det första är att Wall Street håller på att kollapsa och att hela den amerikanska ekonomin är på väg att gå upp i rök, såvida ingenting görs omgående. Det andra är att president Barack Obama håller på att sätta igång ett kärnvapenkrig med Ryssland.
Wall Streets kollaps, som är i full gång, är motorn i Obamas galna planerade provokationer mot Ryssland.

28 sep 2014

Den amerikanske justitieministern Eric Holders avgång gör att Obama blir mer och mer isolerad och mer och mer desperat. Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche har den 25 september ringt i varningsklockan för att Obama kan satsa på att genomföra en fullständig polisstat. Med tanke på att Obama efter Holders avgång står med ryggen mot väggen, är det en varning som inte kan ignoreras.

8 jun 2014

Faktum är att både Förenta staternas och planetens övriga
transatlantiska ekonomier nu står inför omedelbar utplåning genom en
kedjereaktion i form av en total fysisk-ekonomisk sammanbrottskris för
hela denna del av planeten betraktad som helhet. Namnet på denna
fullständiga sammanbrottskris över hela den angivna delen av planeten är
i generella termer "Bail-in", vilken några eller flera regeringar i
världsdelen i fråga för närvarande som bäst håller på att införa.

12 mar 2014

Lyndon LaRouche har personligen i ett nytt uttalande anklagat Barack Obama för att vara en lögnare, som måste ställas inför riksrätt. Uttalandet är utformat efter Émile Zolas berömda rubrik: "J' Accuse". Det publiceras på onsdagen den 12 mars som en annons virad på utsidan av onsdagens Washington Times, i mobilannonser, radio annonser och delas ut som flygblad i Washington och över hela USA.

25 nov 2013

I de högsta skikten av den amerikanska statsförvaltningen är det allmänt känt att Obamas presidentskap håller på upplösas i förvirring och oordning. LaRouche har därför utfärdat denna förklaring om att USA befinner sig i nödsituation: "Med tanke på att vi står på randen av ett fullständigt sammanbrott av vår ekonomi, kan vi inte tolerera en kaotisk situation med denna president. Därför måste det till ett riksrättsåtal nu."

10 okt 2013

LaRouches senaste lägesanalys sprids över hela Washington DC som flygblad och på nätet: "Om inte Glass-Steagall omedelbart blir lag, planerar Obama och Wall Street att släppa lös den värsta massdödliga åtstramningen och plundringen av det amerikanska folket någonsin. En total avskiljning av affärsbanksverksamheten från all spelverksamhet enligt Glass-Steagall är den enda boten."

4 okt 2012

Efter det som beskrivits som Obamas totala genomklappning i första debatten
mot Romney hade Lyndon LaRouche följande att säga. Det som hände var
en fullständig katastrof för Obama. Det handlar inte om en "dålig
insats" från hans sida. Det rör sig inte om någon tillfällighet -- det
här avspeglar hans faktiska inneboende svagheter.

3 okt 2012

Fredagsprojektet med fortsätter med ytterligare internetsändningar med Lyndon LaRouche varje fredag. Sändningarna från USA sker klockan 20:00 på kvällen fredagar och sänds live på larouchepac.com (klockan 02:00 på natten svensk tid). Därefter kommer de att vara tillgängliga på hemsidan larouchepac.com/larouche.

7 nov 2011

Toppmötet för G20 i Cannes var ett totalt misslyckande för det Brittiska imperiet. "De är bankrutta, desperata och har inga möjligheter kvar", kommenterade Lyndon LaRouche den 5 november och fortsatte: "Deras system bryter samman och de är tomhänta. Deras enda politik att ta itu med detta är Tredje världskriget och en Hitlerliknande kupp i USA med hjälp av Barack Obama."

25 okt 2011

Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche varnar kraftfullt för att en statskupp är omedelbart förestående i USA. Det är den sista desperata utvägen för dem som vill rädda det dödsdömda transatlantiska finanssystemet.
Efter president Obamas barbariska mord på den libyske ledaren Khadaffi har Lyndon LaRouche manat till motstånd mot ett direkt införande av fascism i USA av Obama, som visar upp den Nero-liknande karaktär som LaRouche först pekade på i april 2009.

13 aug 2010

Lyndon LaRouche har gjort ett uttalande i den senaste veckorapporten på LPACTV, där han bekräftar sin prognos om vi nu är inne i den vändpunkt för världsekonomin han prognostiserat att denna sommar skulle bli. Vad som händer, berättade han, är att USA, och indirekt hela världsekonomin, har kommit in i fasen av kedjereaktionskollaps av hela det monetära finansiella systemet. Allt hänger nu på att bli av med president Obama i den allra närmaste
perioden. Om inte förnuftiga och ansvariga personer inser detta, har USA
inte en chans, sa LaRouche.

22 apr 2010

Bland vår tids ekonomer är ekonomisk kompetens snarast en bristvara. Men de kan lära om.
I USA har en grupp ekonomer fört en dialog med Lyndon LaRouche, ungefär sedan tiden för Barack Obamas installation som president. Och resultatet är hoppingivande, sa LaRouche i ett framträdande på LPAC-TV den 21 april.

22 mar 2010

Lyndon LaRouche kommenterar utfallet av omröstningen im Obamas nazistiska sjukvårdsreform i representanthuset den 21 mars: Nu har Gideon valt ut sin armé.

8 feb 2010

Utan en Glass Steagall-liknande reform, som rensar ut alla
monetaristiska inslag från både Wall Street- och London-systemen, är
chansen för den här planeten att undkomma en redan annalkande "ny mörk
tid" i princip "lika med noll", konstaterar Lyndon LaRouche med anledning av den akuta krisen i euroområdet.

4 feb 2010

President Barack Obamas beslut att skära ned och förstöra det amerikanska rymdprogrammet - NASA ända ned till roten (se video) är ett steg för mycket. Tiden har helt enkelt kommit när president Obama måste avgå, antingen av
egen vilja eller vår. Intentionen i vår Federala konstitution kräver
detta.

6 jan 2010

I ett uttalande den 6 januari 2010
slog Lyndon LaRouche fast att president Barack Obamas agerande i samband med den s.k. "sjukvårdslagstiftningen" måste fördömas som landsförrädiskt.

31 aug 2009

Detta uttalande är ett smakprov på det som Lyndon LaRouche kommer att ta upp i sin webcast den 8 september, "The Death of the British Empire". För att bygga en större publik till webcasten delar LaRoucherörelsen i USA  ut flygbladet "Is the Democratic Party already dead?"

5 aug 2009

Lyndon LaRouche om president Barack Obamas sabotage av expresident Bill Clintons diplomatiska framgångar i Nordkorea

29 jul 2009

LaRouche pekar på att Obama-administrationen fullständigt har misslyckats med att hantera den finansiella krisen och därmed själv är dömd att gå under. Hela Eurasiens framtid hänger nu på hur Europa reagerar på både det tyska förbundsdagsvalet den 27 september och USA:s nu oundvikliga sammanbrott någon gång mellan den 2 och 12 oktober.

16 jul 2009

Lördagen den 1 augusti kl. 19.00 svensk tid kommer Lyndon LaRouche att tala till en världspublik, och till sina närmaste medarbetare i USA, i en internationell webcast. I sin kommande uppsats "The Science of Physical Economy" tar han direkt upp de frågor som han kommer att fokusera på i denna webcast:
"Världen balanserar nu på randen till en lång mörk tid av bottenlös förtvivlan.

26 jun 2009

Lyndon LaRouche varnade i ett uttalande den 26 juni 2009 för att om Kina gör verklighet av det angrepp på dollarn som Zhou Xiaochuan på den kinesiska centralbanken talat om, enligt ett BBC-telegram samma dag, "så skulle resultatet av ett sådant handlande bli det värsta som Kina kunde göra mot sig själv och sitt folk".

18 maj 2009

Under de senaste dagarna har president Obama låtit förkunna sin avsikt att sätta en sjukvårdspolitik i verket, som i praktiken är en kalkerad kopia av Adolf Hitlers ökända proklamation från september 1939 på temat "liv inte värda att leva".

21 mar 2009

Detta är ett svar på en fråga som ställdes till Lyndon LaRouche precis innan webcasten den 21 mars, vilken i allra högsta grad är relevant i och med den internationella kampanj som nu förs för att införa en keynesiansk gemensam valuta genom överstatligt styre.
TILL: [namn]
Av starka, men tyvärr inte särskilt välkända, fysisk-vetenskapliga skäl, är en enhetlig internationell valuta en omöjlighet. Jag kommer att behandla en del av de viktigaste aspekterna i detta ämne under dagens webcast (21 mars 2009).

9 mar 2009

Detta är ett svar på en fråga som Lyndon LaRouche fick om, ifall inte det amerikanska centralbanksystemet redan är en s.k. "Bad Bank", och om det som skulle behövas är en nationell infrastrukturbank.

23 feb 2009

Precis som den berömde Ali Baba ropar "Sesam, öppna dig" framför grottan så ropar de fler än fyrtio rövarna i Amerika "nationalisera bankerna!" Med andra ord, störta Barack Obamas amerikanska regering.

28 jan 2009

LaRouche: Om man ska tro på rapporterna från Davos i dagens London Telegraph, och jag kan inte garantera att man bör tro på dem, så verkar det som om Davos-konferensen, som inte har något relevant att göra, har valt att utnyttja tillfället för att bli alldeles galen.

1 nov 2008

Det brukade heta, att "i det brittiska imperiet går solen aldrig ner". Det är lika sant att "det brittiska imperiet är den sjuka hora, som sover i allas säng om natten".

31 okt 2008

TODAY'S BRUTISH IMPERIALISM av Lyndon LaRouche. "Denna rapport kan av vissa personer i världens tongivande kretsar i dag komma att betraktas som det viktigaste politiska dokumentet de någonsin läst, eller kunde ha läst, under hela sin hittillsvarande livstid."

15 okt 2008

LaRouche: "Det väsentliga i president Bushs senaste dårskap, är samma misslyckande som många amerikanska, och europeiska ledare, inklusive en del inflytelserika ryssar gör, att inte fatta den brittiska imperialismens väsentliga natur. Det vanliga, barnsliga misstaget är att anta att moderna imperiala system, såsom världens för nuvarande dominerande imperium, den anglo-holländska liberala finansoligarkin, står att finna i någon enstaka nation..."

30 sep 2008

Kollapsen av varje del av världens nuvarande monetära-finansiella system har nu gått in i sin slutfas. USA:s representanthus har gett ifrån sig en dödsrossling som annonserar såväl det nuvarande finanssystemets sammanbrott som den politiska konkursen för den institutionens nuvarande politiska ledarskap.
På det Ovala rummets vägg rör sig nu ett finger, som skriver ett meddelande till president George "Belsassar" Bush...

29 sep 2008

Någon gång under tisdagen kommer fingret som rör sig att skriva på det Ovala rummets vägg. Fingret kommer att ackompanjeras av en mäktig röst som, på tyska, sjunger Schumanns tonsättning av den relevanta dikten av Heine...

19 sep 2008

Stackars Ben Bernanke har på sistone förvandlats till en hasselmus på den galne hattmakaren Paulsons finansiella tebjudning.

19 sep 2008

Rysslands president Medvedev har föreslagit omgående krissamtal mellan USA och Ryssland, och andra, om en allmän internationell sammankomst för att vidta nödåtgärder för att hantera den pågående allmänna monetära och finansiella sammanbrottskrisen.

9 sep 2008

Lyndon LaRouche skriver ett par rader för att visa sin uppskattning för vad så många av er gjort: "Ni i Europa kan förmodligen sluta oroa er för ekonomin väldigt snart. Det som USA:s presidentskap, kongressen och presidentkandidaterna har beslutat sig för att göra tillsammans, betyder att inte bara USA, utan världsekonomin, är på väg att störta in i den värsta kollapsen under modern tid. Om det händer, då är en sak säker; den goda nyheten skulle, i så fall, vara att orsaken till din nuvarande oro för ekonomin snart kommer att vara bortblåst..."

9 sep 2008

I söndags hoppade USA:s finansminister Paulson från en mycket hög höjd, med president George Bush, i stället för en fallskärm, på ryggen. Senator Chris Dodd håller armarna tätt omkring ett av Paulsons ben, medan den vilt pladdrande kongressmannen Barney Frank ursinnigt försöker klamra sig fast vid det andra. Alla fyra skulle hålla med om att detta är en sensationell upplevelse, men nu börjar var och en av dem att undra över vem av dem som faktiskt kommer att ta första stöten av detta politiska fall...

2 sep 2008

Lyndon LaRouche: "I motsats till allt annat, som enbart dårar skulle kunna tro på, visar insiderinformationen, att de båda påstådda presidentkandidaterna i nuläget inte gör mycket annat än att förlora valet. Väljarna är panikslagna av det ekonomiska läget, vilket de två inte har, eller sannolikt någonsin kommer att ha, den blekaste aning om...."

29 aug 2008

Lyndon LaRouche lät den 29 augusti 2008 offentliggöra följande uttalande: "Nomineringen av senator Barack Obama, i kombination med utsikterna för nomineringen av senator John McCain har inte avgjort någonting annat än själva nomineringarnas blotta faktum. Ett växande potentiellt hot om verklig kärnvapenkris omsluter världen som helhet mer än någonsin, samtidigt som den största finans- och ekonomiska krisen sedan 1300-talets Europa för närvarande håller världen i sitt grepp - oavsett om somliga regeringar och ledande politiska figurer vill erkänna denna verklighet eller inte..."

12 aug 2008

Genom sitt ingripande för att skydda ryska medborgare mot ett terroristliknande angrepp från Soros-regeringen i Georgien har Rysslands premiärminister Vladimir Putin tillfogat det brittiska imperiet ett avgörande nederlag, sa Lyndon LaRouche i ett uttalande den 12 augusti. Varje kapitulation från Rysslands sida inför Soros-marionetten Micheil Saakasjvilis kriminella aggressionshandling hade varit tragisk för civilisationen.

Dokumentet tillhör dossiern:
5 aug 2008

Lyndon LaRouche: "Världen har nu nått den kritiska punkt som många, även bland mina egna medarbetare, saknat modet att se. ... För närvarande uppskattas det att inte mindre än 1400-3000 amerikanska banker redan praktiskt taget ligger döda i de döda bankernas bårhus."

2 aug 2008

Lyndon LaRouche ställer en kvalificerad diagnos på Barack Obamas mentala tillstånd. "Efter Barack Obamas möte med två dussin prominenta ekonomer, vid sin återkomst till USA, måste sannolikheten för att Obama någonsin faktiskt kan bli president allvarligt betvivlas..."

16 jun 2008

Detta är förordet till den dossier om George Soros som LaRouche Political Action Committee gav ut i juni 2008.

7 jun 2008

Lyndon LaRouche skriver: Lördagen den 7 juni blev det officiellt: det finns nu bara två huvudkandidater i det amerikanska presidentvalet. Eller, kanske inte. ... Det är tveksamt om någon av dem faktiskt kommer att bli nominerad. Vissa personer i politikens bakre rum tänker sig något annat, personer som drar i trådarna bakom kulisserna mycket högt upp i världspolitiken. McCain och Obama är politiska schackpjäser på brädet.

4 jun 2008

"Jag varnar er. Som saker och ting nu förhåller sig, kommer de buffliga aktioner som finanskretsarna runt demokratiska partiets ordförande Howard Dean genomfört å senator Obamas vägnar att ge bort valet av denna republiks president till senator John McCain. Jag anklagar därmed demokraternas partistyrelseordförande, Howard Dean, och medbrottslingar till denne, som Londons hantlangare George Soros, för att ha genomfört en bedräglig operation mot USA:s och hela den civiliserade världens livsviktiga intressen...."

21 maj 2008

Efter de demokratiska primärvalen i Kentucky och Oregon den 20 maj, där Hillary Clinton tog en ny jordskredsseger i Kentuckyvalet och minskade det förväntade avståndet till Barack Obama i Oregon, offentliggjorde Lyndon LaRouche följande uttalande:

17 mar 2008

Det nuvarande världsfinanssystemet har nått sin slutgiltiga, hyperinflationära kollapsfas. Lyndon LaRouche lägger fram de tre väsentliga åtgärder som måste vidtas mer eller mindre omedelbart, innan situationen i USA och Västeuropa blir hopplös.

8 feb 2008

Lyndon LaRouche varnar för ett scenario där presidentkandidater elimineras på löpande band, vilket öppnar vägen för New Yorks borgmästare Michael Bloomberg att rida in på en vit häst och genomföra en korporativistisk politik i Mussolinis anda, beställd av de krafter som till varje pris vill få bort Hillary Clinton.

25 jan 2008

För att försvara landet mot de europeiska finansintressen som iscensatt en noga planerad attack mot dollarn, måste USA höja räntorna för den öppna marknaden till en nivå som ligger över ECB:s och Bank of Englands. Samtidigt måste man sätta en lägre ränta, mellan 1% och 2%, för långfristiga krediter till särskilda ändamål. Detta säger Lyndon LaRouche i ett pressmeddelande som nu sprids över hela världen.

Dokumentet tillhör dossiern:
13 nov 2007

Om du vill skulle du kunna fråga senator Chuck Hagel; men jag tror inte att han skulle vilja svara just nu. Om statistisk analys nu betyder något, så betyder det att uppbyggnaden av New Yorks före detta borgmästare Giuliani, som mannen med “bra utsikter” att besegra Hillary Clinton i det kommande amerikanska presidentvalet, var en fälla, gillrad för att sopa banan för New Yorks nuvarande borgmästaren att, som om ”mirakulöst”, kliva fram som senator Hillary Clintons egentligen tilltänkte republikanske utmanare.

13 okt 2007

För att förstå världsfinanssystemets nuvarande tillstånd, föreställ er Goldman-Sachs som den finansiella varianten av en bönsyrsehane, i färd med att para sig, vars huvud äts upp av dess kvinnliga partner allt medan hanen glatt idkar älskog.Den relevanta handlingen som förbinder de parande tu är i det här fallet inte sexuell, utan finansiell, och kallas “utlösning”. Den kvinnliga partnern som redan ägnar sig åt att konsumera huvudet på sin manliga partner, till exempel Goldman-Sachs-gruppen, är brittisk, för närvarande i Bank of Englands skepnad.

23 aug 2007

Lyndon LaRouches politiska aktionskommitté, LPAC, genomför sedan den 22 augusti 2007 en massmobilisering i USA för att se till att kongressen, när den samlas igen efter sommaruppehållet i början av september, röstar igenom en lag till skydd för såväl villaägare som banker.

Dokumentet tillhör dossiern:
3 aug 2006

Ledande kretsar i USA är idag djupt oroade över en uppenbart allvarlig störning på president George W. Bushs mentala hälsa. Hans fixering vid möjligheten av en motvillig Israelisk regering i det pågående kriget mot Libanon, ska kunna hjälpa det Republikanska partiet med en efterlängtad "Oktoberöverraskning" i det kommande valet i november, har fått honom att få något glasartat i ögonen.

23 jul 2006

Det finns dumma personer som tror att Israel ligger bakom kriget mot Libanon. Det finns andra som anser att USA ligger bakom Israels roll i kriget. Några pekar på den brittiska regeringens intrigerande bakom kriget. Men verkligt välunderrättade personer vet att det är de internationella finanskretsar som Felix Rohatyn tillhör, som är den egentliga drivande kraften bakom det faktum att världen nu är på väg rakt in i vad som lämpligen beskrivs som ett "tredje världskrig".

18 aug 2004

Talet som Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder höll i Berlin i dag markerar att det ruttnande internationella finanssystemet faktiskt har börjat bryta samman. Det började för ett par veckor sedan, med till synes små, lätt förbisedda sammankomster, jämförbart med hur frågan om rätten att resa utomlands triggade den serie händelser som snabbt ledde till den (Öst-) Tyska Demokratiska Republikens (DDR) redan oundvikliga sammanbrott 1989. Frånsett den ironin är det den största och farligaste internationella finanskrisen i modern tid.

4 jun 2004

Det enda kompetenta sättet att se på Europas nuvarande strategiska roll bland berörda ledande kretsar i USA är det följande. Hela världen präglas för närvarande av två faktorer som hotar att omedelbart utlösa en global katastrof. För det första: det redan pågående sammanbrottet av det nuvarande finans- och valutasystemet.

24 mar 2004

Terrorattentaten i Madrid i kombination med den amerikanska Bush-administrationens tysta samtycke till den israeliska Sharon-regeringens intensifierade mordpolitik betyder en plötslig, obönhörligt genljudande förändring i situationen för alla de stora krishärdarna i världen i dag. Arabförbundets planerade möte äger därför rum mot bakgrund av en global strategisk kris, som ser helt annorlunda ut än den gjorde för bara några veckor sedan. Jag förklarar.

1 jul 2003

"Synarkism" är en beteckning som antogs under 1900-talet för den ockulta frimurarsekt, känd som martinisterna, baserad på en dyrkan av traditionen från kejsar Napoleon Bonaparte. Från det tidiga 20-talet till 1945, klassificerades det officiellt av USA och andra nationers underrättelsetjänster under filnamnet "Synarkism: nazi/kommunist". Definierad på så sätt, genom att den samtidigt använde sig av till synes motsättande pro-kommunistiska och högerextremistiska krafter för att omringa en utvald regering.

20 sep 2000

Oljepriset är så högt att flera länder hotar att gå under ekonomiskt. Den amerikanske f.d. presidentkandidaten Lyndon LaRouche sammanfattar här i tio punkter hur världens oljeförsörjning kan säkerställas till acceptabla priser, genom strategiska avtal mellan regeringar.

7 apr 1999

Hur britterna startar världskrig.

13 jan 1995

Ställ frågan: Vad är det som odisputabelt är gemensamt utmärkande för den f.d. ministerpresidenten i Schleswig-Holstein Uwe Barschels död, och det tidigare mordförsöket mot honom, och mordet på den svenske statsministern Olof Palme ett år tidigare? Två omständigheter är påfallande: (1) båda hade blivit ett hot mot de vitala politiska och därmed förknippade personliga intressena i den vapen- och narkotikasmuggling som den (dåvarande) amerikanske vicepresidenten George Bushs "Special Situation Group" var inblandad i; (2) båda var måltavlor för det östtyska Stasis beryktade Abteilung 10.

17 sep 1992

Den 16 september 1992, nästan på dagen 61 år efter utbrottet av den stora depressionen 1931, störtade den brittiska regeringen än en gång världen in i en katastrofal global ekonomisk depression. Det som hände var, enkelt uttryckt, att det blev omöjligt att fortsätta att försvara den övervärderade pundkursen ens fram till den 20 september, då Frankrike skulle rösta om Maastrichtfördragets valutaöverenskommelser. Alla politiskt tillgängliga resurser sattes in för att försöka hålla kvar dessa europeiska valutor i ERM-systemet. Resurserna fanns inte. Det gick inte.

Lyndon LaRouche betonade att Associated Press har skrivit en mycket viktig artikel som rekommenderar att man omedelbart sammankallar en skuldkonferens för Grekland. Den ligger helt i linje med LaRouches uttalanden sedan länge om den den grekiska skuldbluffen och hans uttalande den första juli om att "det är det transatlantiska finanssystemet som är konkurs, inte Grekland."

Ledaren för Ukrainas progressiva socialistiska parti Natalja Vitrenko hotas till livet med stöd av de ukrainska myndigheterna. Vitrenko är mycket aktiv politiker och har varit parlamentsledamot 1994-2002 och presidentkandidat 1999 och 2004. Den 14.4 publicerade hon ett brev till justitieminister Viktor Sjokin. Pga det faktum att drevet mot Vitrenko utgör ett allvarligt hot mot hennes personliga säkerhet väljer eap.nu att nedan ordagrannt återge brevet i svensk översättning för våra läsare.

I Storbritannien har en fraktion i etablissemanget insett att den enda chans de har att rädda sig och sina tillgångar, är att driva igenom ett bankdelningsförfarande i stil med Glass-Steagall-lagen. Lyndon LaRouche säger att det visar att det tydligen finns folk i London som är tillräckligt intelligenta för att nu inse att han haft rätt med sitt krav om att återinföra Glass-Steagall-lagen. Systemet har rasat ihop.

Både brittiska imperiets hyperinflationistiska bankstödspolitik och det ökande hotet av matbrist orsakad av spekulation gör att Lyndon LaRouche den 7 juni satt igång kampanjen: "Vi kräver matprisreglering nu!" Det är enda sättet att undvika en katastrof, med bl.a. mass-svält för både det amerikanska folket och resten av världen.

Se i efterhand Lyndon LaRouches webcast om Irland & USA! Sinn Feins framgångar i det irländska valet, som vanns mot bakgrund av det globala masstrejkupproret som pågår världen runt, borde vara en inspiration för patrioter i alla länder, men särskilt i USA, som har en nära samhörighet med irländarna i deras kamp mot britterna, från slutet av 1600-talet fram till idag.

En stor del av pressen försöker lägga skulden på bland andra den f.d. vicepresidentkandidaten Sarah Palin för att ha skapat ett politiskt "hatklimat" som ska ha lett till skottdådet den 8 januari i Tucson i Arizona. Detta är en mediebluff, säger Lyndon LaRouche, som undrar: Hur kan någon bli kritiserad för att motsätta sig regelrätta brott mot
mänskligheten, som har Hitlers egen T-4-politik som förebild?

Lyndon LaRouche kritiserar Obamaregeringen och Obamas Chicagogäng för att utöva rasism i Sydstatsanda. "Inte sedan president Woodrow Wilson välkomnade Ku Klux Klan och återinförde segregation inom hela den federala administrationen har en amerikansk president varit så uppenbart rasistisk", deklarerade LaRouche.

I ett uttalande den 3 juni sa Lyndon LaRouche att den israeliska regeringsledningen måste ställas till svars för dödandet av en amerikansk medborgare, den 19-årige Furkan Dogan, vid den israeliska räden mot hjälpkonvojen till Gaza.