Tom Gillesberg intervjuad på Danmarks radio om nästa avgörande danska infrastrukturprojektet ​

Tom Gillesbergs valaffisch 2007 ekar fortfarande i dansk politik.


D
en 20 Januari 2020 ringde radiokanalen Radio 4 till Tom Gillesberg, ordförande för Danska Schillerinstitutet och tidigare folketingskandidat, för en 16 minuter lång intervju. Det var programmet "4-tåget" som ställde frågor om byggandet av magnettåg över Kattegatt (vilket även var en del av Toms valkampanj 2007 under slogan "Efter finanskraschen - magnettåg över Kattegatt")​

Intervjun skedde i samband med att den socialdemokratiska regeringen beslutat fortsätta en pågående utredning om projektet, men denna gång även inkluderande tåg förutom bilvägar, till skillnad mot föregående regering som endast talade om biltransport. Projektet handlar om att knyta samman Öst- och Västdanmark och landets två största städer, Köpenhamn på Själland och Århus på Jylland, med en snabbförbindelse.

Tom Gillesberg hann med att diskutera flertalet viktiga punkter bland annat att Kina och Japan satsar på magnettåg; Nya Sidenvägen; fördelarna med att satsa på en högteknologisk plattform; utveckla framtidens teknologi snarare än att reparera gårdagens; att bron kan betala sig själv om man ökade produktiviteten i hela ekonomin; att han kunde förutsäga finanskraschen 2008 eftersom han lyssnat på Lyndon LaRouche; behovet av vetenskaplig- och teknologisk utveckling inom bl.a. fusion istället för att bli ett gammaldags folkhistoriskt museeum, och mycket mer.

För att höra den danska intervjun på danska följ denna länk: http://schillerinstitut.dk/si/?p=28439​