Helga Zepp-LaRouche talade på Eurasiska forumet i Xian

Helga Zepp-LaRouche var en av inledningstalarna på Eurasiska ekonomiska forumet i Xian

"Hur man kan hjälpa Västvärlden att bättre förstå Bälte och väginitiativet" var rubriken på det filosofiska tal som Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche höll i Xian, den gamla kejsarstaden i Kina vid Sidenvägen. Hon ledde en delegation till 2019 års Eurasiska ekonomiska forum från Schillerinstitutet bestående av Jacques Cheminade, Odile Moyon, Roger Moore samt den italienske ekonomen och rådgivaren till Schillerinstitutet Antonino Galloni.

Helga Zepp-LaRouches tal finns på engelska på

https://schillerinstitute.com/blog/2019/09/16/zepp-larouche-in-xian-how-to-help-the-west-better-understand-the-belt-road-initiative/