Stort Forum i Stockholm för Belt & Road


BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council höll det Andra Belt & Road Forum i Stockholm onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter. Det var ett unikt möte med 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer, affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot och en kommunalfullmäktigeledamot bland mer än 100 deltagare. Den stora internationella uppslutningen visade hur det nya paradigmet växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Forumet var unikt i Sverige vars elit och media hittills har varit fientligt till Kinas initiativ och struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen.

https://www.brixsweden.com/stort-forum-i-stockholm-for-belt-road/

Bilder och video av alla talare och diskussionspaneler publiceras på BRIX sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/brix.beltandroad.501

YouTube: https://www.youtube.com/channel/brix_sweden

Twitter: https://twitter.com/belt_brix