Vaclav Klaus: EU är inte Europa

Vaclav Klaus är bekymrad över bristen på demokrati inom EU och över Romklubbens idéer.

För den före detta presidenten i Tjeckien, Vaclav Klaus, är den Europeiska unionen lika irrationell och ineffektiv som Comecon var då Sovjetunionen styrde över ekonomierna i Östeuropa mellan 1949 och 1991. Klaus själv växte upp och levde under kommuniststyret i 40 år och var president i Tjeckien mellan 2003 och 2013. Han framförde sin kritik mot EU i ett tal vid ett seminarium på Göthe-universitetet i Frankfurt den 13 mars. Titeln var "EU är inte Europa."

– Vi lever i en tid med auktoritära illiberala eliter, med Frankfurtskolans nymarxister, med så kallade "experter", med byråkrater från internationella organisationer, med IT-hjältar och dito lobbyister, med högljudda och bråkiga representanter för politiska NGOs, konstaterade Klaus.

Detta har lett till ett "maktskifte bort från folkvalda representanter till fast anställda tjänstemän, från lokala församlingar till centrala byråkratier, från lagstiftare till verkställare, från nationella parlament till Bryssel och Strasbourg, från medborgaren till staten..."

Dessa aktörer, menade han, ser inte att "Europa är en kultur- och civilisationsenhet som utvecklats under lång tid medan EU är en av människor uttänkt konstruktion som har sin välkända början och som, utan tvekan, kommer att få sitt ärorika eller kanske mindre ärorika slut."

När dagens elit ser den suveräna nationen som "en förlegad historisk otidsenlig företeelse" som borde avskaffas ser Klaus nationsstaten och nationell suveränitet som grundfundamentet för att försvara befolkningens politiska och ekonomiska rättigheter. Han sade att både Maastricht- och Lissabonfördragen var "historiska misstag" eftersom de bytte ut den ursprungliga idén om samverkan mot en idé om sammanslutning. Och dessa fördrag "gjorde vissa delar av EU till vinnare och andra till förlorare", till fördel för Norr och till skada för Syd.

När miljöpolitik kom på tal kritiserade Klaus EU:s "nästan religiösa tro att miljötänket alltid går före ekonomiska överväganden". Han pekade på betydelsen av Romklubbens bildande för 50 år sedan och dess förnekande av ekonomivetenskapens fundament som t ex "att ekonomiska resurser inte kan ta slut." Han fördömde också den "nästan religiösa tron på idén om global uppvärmning" och dess ekonomiska konsekvenser. "Kriget mot olja, kol och bilar gör miljoner människor fattiga", fastän det inte finns någon mätbar effekt av människans produktion av koldioxid på den globala temperaturen.

Tillfrågad om vad han trodde om Europas framtid refererade Klaus till en berömd film där Marlon Brando frågar en spågumma om sin framtid. Spågumman tittar i korten och säger "du har ingen framtid". Klaus sade att han trodde att EU kommer att kollapsa efter några plågsamma räddningsförsök.

https://www.klaus.cz/clanky/4374