Sverige kopplas direkt till Nya sidenvägen

I slutet av juni skall avtal skrivas om att äntligen koppla Sverige direkt in på Nya sidenvägen. Det är den regelbundna trafiken mellan Xi'an och Zhengzhou i centrala Kina och finska staden Kuovola, som nu förlängs till Haparanda och Narvik. Det innebär att Sverige från slutet av detta år får regelbunden godstrafik till och från Kina.

Det är Nyhetssidan gbTimes som skriver:

"Järnvägen som förbinder den sydöstra staden Kouvola, i Finland, med Xi'an och Zhengzhou i centrala Kina öppnades i november förra året, och tågen har gått tur och retur varje vecka sedan april. Det tar 10 till 12 dagar att göra en enkelresa från Finland genom Ryssland och Kazakstan till Kina, jämfört med åtta veckor med båt.

'Vi har nu en fungerande järnväg till Kina och vill att den används av alla nordiska länder,' sa Simo Päivinen, utvecklingsledare för Kouvola Innovation Co's logistik.

'Vi har gått ihop med Narvik i Norge och Haparanda i Sverige så att lokala företag där, såsom import- och exportföretag, också kan använda den här transportvägen,' berättade Päivinen för gbtimes.com."(1)

I Tornedalsrådets yttrande till Trafikverket pekar man på denna möjlighet att genom Nya sidenvägen samarbeta med Kina och även Sydvästasien:

"Norra Sverige, Finland och Norge utgör stort potential för tågtrafiken till och från Kina. Även länderna i Mellersta Östern kopplas ihop till järnvägsnätet, den s.k. Nya Sidenvägen."
"Sträckningen Haparanda Kouvola är under 70 mil. Nu behövs
satsningar speciellt i järnvägar. Tornedalsrådet vill rikta blicken på den logistiska noden i Haparanda/Torneå med omlastning, omaxling samt spårviddsväxling. Detta är en mycket viktig investering i nuläget för hela den norra delen av Sverige, Norge och Finland."
"Enligt Finlands trafikminister Anne Berner (27/11 2017) kommer elektrifieringen av den korta sträckan Laurila-Torneå att ske under den nuvarande regeringens mandatperiod. Detta betyder att en järnvägstrafik möjliggörs från Stockholm via Botniska korridorens gränspunkt Haparanda/Torneå ända till Helsingfors."
"I Finland utreder Trafikverket möjligheten till den s.k. Ishavsbanan från Norra Finland till Norra Norge(under arbetsnamnet Arctic Railway). Tornedalsrådet förspråkar man också bygget den Arktiska järnvägen från Finland till norska kusten, vilket skulle bli en viktig bakväg till Kina från Sverige via sjöleden Nordostpassagen." (2)

Läs mer om Arktiska järnvägen på: http://www.larouche.se/nyheter/2018/04/12/fran-arktis-till-tyskland-genom-finland

(1) http://se.gbtimes.com/nyheter/finsk-kinesisk-godsjarnvag-expanderas-till-norge-och-sverige
(2) https://www.regeringen.se/4ae5f1/contentassets/c8e97e99cac449e99dcc2e5c6f707ebf/tornedalsradet.pdf