Centralbanksspel och finanskollaps

Sedan ett decennium har marknaderna i Västvärlden tillåtits riggas av finansinstitutioner och centralbanker. Den brittiska "lösningen" på finanskrisen 2008 gav centralbankerna mandat att rädda krisande banker och hamstra stats-, bostads- och företagsobligationer och aktier.

Genom att slussa pengar för storbankers och storbolags köp av egna aktier har centralbankerna både skapat jättelika skuldbubblor och drivit börskurser till nivåer de snart kommer krascha ifrån. De största bankerna är idag dessutom 40 procent större än 2008 och mycket mer skuldsatta.

De personer Trump utnämner till amerikanska centralbanken FED tycks dock inte höra väckarklockorna. Trump gick 2016 till val på en ny bankdelningslag men har ännu inte agerat i frågan.

För att undgå en kollaps måste centralbankerna börja finansiera investeringar och återhämtningsprogram för realekonomin och storbankerna måste brytas upp med nya bankdelningslagar, i likhet med Glass-Steagall-lagen 1933, så folks besparingar inte kan hållas som gisslan under krisen.

Amerikanska insättningsgarantimyndigheten FDIC avråder bestämt från FED:s planer att sänka de största bankernas kapitaltäckningskrav, vilket bara skulle utöka spekulationen. FDIC föreslår istället en ökning av kapitalkraven men då bankerna redan lever på konstgjord andning är detta ingen lösning, utan vad som krävs är en fullständig bankdelning.