Nordea blir ännu mer instabilt i Finland

Det svenska banksystemet fortsätter att vara en mycket stor risk för samhället även om Nordea nu har beslutat att flytta till Finland. Statens obegränsade garanti till storbankerna måste bytas ut mot en bankdelning och ännu mer behövs den nu i Finland.

Riksbanken skrev om Nordeas flytt i sin stabilitetsrapport: "Om detta sker kommer det svenska banksystemets tillgångar minska från omkring 400 procent till knappt 300 procent av BNP, men kommer även fortsättningsvis vara betydande i relation till Sveriges ekonomi. För Finland kommer motsvarande siffra att öka från omkring 200 procent till drygt 400 procent av BNP."

Således är risken med Nordea proportionsvis mycket större i Finland. Men dessa siffror underskattar kraftigt risken för samhället, eftersom derivaten inte är medräknade i dessa siffror. Derivaten är bankernas mest riskfyllda affärer och betraktas även av många erfarna bankmän som ett kasinospel. Ändå är det derivaten som skall räddas först enligt den EU-styrda svenska bankkrishanteringslagen, som inte prioriterar ens gamla och sjuka eller de reala investeringar som i en ekonomisk kris behövs för att hålla igång landets försörjningsförmåga. Derivaten med sina stora inbyggda hävstångseffekter på räntor, valutor och råvaror betraktas som systemviktiga, även om de är tecknade i knappt reglerade skatteparadis i Karibien.

Felprioriteringarna i finanssystemet försvinner inte med Nordea och deras enorma derivatspekulation. Så länge bankerna får hålla på med sina bubblor är det ingen nytta med att ge dem mer pengar. Det bara ökar instabiliteten.Vad som krävs är att bankerna rensas från spekulation med bankdelning .

Det går att göra genom att staten minskar de typer av bankaffärer som garanteras. Staten behöver bara skydda betalningar, konton, företagskrediter och handelskrediter, det vill säga den s.k. affärsbanksverksamheten, som hjälper realekonomin att fungera.

Den gigantiska värdepappershandeln med derivat, fondhandel och bankernas egenhandel måste skötas av separata finansbolag på egen risk. En delning av bankerna innebär således en återgång till den uppdelning av finansmarknaden i banker resp. finansbolag som gällde tidigare och länge skapade stabilitet i bankerna.

Är då EU:s bankunion till hjälp för Finland i en bankkris? T.o.m. Riksbanken varnar försiktigt men i otvetydiga ordalag för denna väg när de i stabilitetsrapporten skriver:

"Vid en flytt kommer huvudansvaret för Nordeas tillsyn, resolution och insättningsgaranti att flytta från svenska myndigheter till Finland och den så kallade bankunionen, med ett minskat inflytande för svenska resolutions- och tillsynsmyndigheter. Det kan konstateras att den europeiska bankunionen ännu inte är helt färdigställd. Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), där ECB ansvarar för tillsynen av de största bankerna, och den gemensamma resolutionsnämnden (SRM), finns förvisso på plats. Den gemensamma resolutionsfonden kommer emellertid att byggas upp över tid och ansvaret för att täcka resolutionskostnader ligger fortfarande i hög grad på det enskilda landet. De deltagande länderna har inte heller enats om vem som ska utgöra slutlig garant för fonden. Slutligen är det gemensamma europeiska insättningsgarantisystemet inte på plats. Det innebär att Finland tills vidare blir den yttersta garanten för Nordeas alla inlåningskunder."

Problemet är således att den fond som skall finnas till hands inom bankunionen för att rädda banker är minimal i förhållande till de europeiska storbankernas verksamheter, så det blir i alla fall finska staten som får fylla på för att täcka upp krispaket för de obegränsade garantierna för Nordea. Dessutom föreslår EU-kommissionen att samma bankräddningsfond skall omvandlas till en Europeisk valutafond och användas för allehanda andra stora utgifter i EU bl.a infrastruktursatsningar som man inte heller har råd till.

Således innebär EU:s bankunion inte någon stabilitet för Finland nu när de fått Nordea på halsen. Istället behövs en bankdelning införas mycket snabbt. Helst innan ägaröverföringen sker.

Läs mera om Nordeaflytten här: http://www.larouche.se/nyheter/2018/03/15/debattartikel-pa-realtid-se-om-nordeaflytten-kraver-bankdelning