Ingen oro i Beijing för "skräp”-investeringar i utlandet

Allteftersom det av spekulationer djupt skuldtyngda trans-atlantiska finanssystemet inväntar en annalkande katastrof, försöker man skylla på Kina för deras skuldsättning av riskfyllda investeringar i Bältes- och väginitiativet (BRI). Påståendena ger en fingervisning om den oförståelse som råder i framförallt Europa och USA, kring långsiktiga investeringar för att utveckla världen.

I en intervju den 26 oktober till Forbes, en ledande affärstidning i USA, sågades argumentet om Kinas riskfyllda investeringar av Wade Shepard . Shepard har exalterat följt utvecklingen av Den Nya Sidenvägen under flera år och är väl införstådd i vad den innebär och kommer att innebära för anslutande länder. Det som Kinas kritiseras för att göra, nämligen att investera i nationer som har skräp-listade skulder eller vars skulder inte ens anses ha något värde alls och inte ens listas, är Kinas exakta avsikt med BRI. Kina ämnar bistå länder som för närvarande är "ekonomiskt förstörda, infrastrukturellt eftersatta eller politiskt belastade" och genom investeringen bygga deras väg mot framtiden. För närvarande är det 41 stycken av totalt 68 länder som har negativ gradering i skuldvärderingslistorna.

Flertalet exempel finns där länderna befinner sig i kris eller är extremt fattiga, nationer som behöver en investeringsknuff. Shepard nämner både Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Grekland och Afrika som helhet och tillägger att: "även om det stämmer att BRI beträder mark som innebär en omfattande finansiell risk, innebär dessa regioner även en potential för att långsiktigt kunna producera ekonomiska och politiska vinster. Kina åker runt i världen och gör storslagna investeringar på platser som ingen annan vill röra under premisserna att efter de blivit sammanlänkande med BRI, kommer dessa länder att kunna utvecklas och deras ekonomiska utsikter kommer så småningom att ändras markant. Att ha ett långsiktigt perspektiv, betyder inte i detta sammanhang att se över en tre- eller fyraårs period, har talar vi om tre till fyra decennier."

Shepard understryker Kinas kompetens inom området och säger att Kina är ett land som "genomgått en fullständig återuppbyggnad under en 30 års period, och skapat över hundra nya städer och omvandlat eftersatta regioner som Wuhan, Changsha och Chengdu till några av de mest dynamiska platserna i världen rent ekonomiskt."

Shepard har i en tidigare artikel rapporterat om hur kinesiska privata företags utländska fusioner och förvärv har minskat med 42 % 2017, jämfört med 2016. Detta har skett sedan den kinesiska regeringen begränsade "spekulativa" investeringar utomlands. Samtidigt har investeringar utomlands i BRI-infrastruktur totalt landat på 33 miljarder dollar i bara september, jämfört med årsinvesteringen 2016 som hamnade på 31 miljarder.

Läs Wade Shepards intervju i FORBES här:
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/10/26/why-china-doesnt-care-that-most-of-its-overseas-investments-are-junk/#1aecfbff70cf