Varje torsdag kl 18: Webcast med Helga Zepp-LaRouche

Internationella Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche håller nu varje torsdag en diskussion på engelska på internet. Lyssna på The Silk Road Lady- som kineserna kallar henne, när hon diskuterar det internationella politiska läget med sikte på vad som borde göras för att lösa problemen. Hennes diskussion riktar sig till det Internationella Schillerinstitutets aktivister runt hela världen och till andra intresserade. Harley Schlanger inleder och ställer frågor.

Gå in via denna länk där du hittar den inledande sändningen den 5.10 2017 och också hittar nyheter om Schillerinstitutet:

http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/10/04/new-schiller-institute-webcast/