Russofobin kommer baktända

I kuppförsöket med syfte att stoppa president Trumps försök till förbättrade relationer med Ryssland har amerikanska Senaten överträffat sig själva med en motion som inte bara skärper sanktioner, utan förbjuder presidenten att häva dem i framtiden.

Rent konkret inrättar motionen en granskningfunktion som ger Kongressen befogenhet att avfärda varje slags förslag från Vita huset rörande att lätta på sanktioner mot ryssar. Den beslutar också om sanktioner mot att utföra “cyberangrepp å ryska regeringens vägnar”, förse Syriens president med vapen och skärper sanktioner mot Rysslands gruv-, metall-, varvs- och järnvägssektorer.

Inga bevis på ryska cyberangrepp har i och för sig trots alla anklagelser någonsin presenterats men tjänar till att ytterligare demonisera ryssar medan vapenembargot mot Syrien visar på avsikten att undergräva des amerikansk-ryska samarbete mot terrorismen som Vita huset signalerat.

President Putin har träffande beskrivit hur den antiryska kampanjen i USA påminner om antisemitismen. “De menar att allt är ryssarnas fel, som antisemiter menar att allt är judarnas fel”, som Putin sa i en uppmärksammad intervju med Oliver Stone på Sky.

Sanktionerna, om de också går igenom Representanthuset, skulle faktiskt främst drabba Europa, i synnerhet gasledningen Nord Stream 2, vilken dras för att dubbla 1:ans kapacitet att längs Östersjöns botten leverera rysk gas till Tyskland och Österrike. Den amerikanska motionen motiverar motståndet mot projektet med att det påverkar “EU:s energisäkerhet, Mellan- och Östeuropas gasmarknadsutveckling och energireformer i Ukraina” negativt.

Tyska regeringen har offentligt protesterat och näringsminister Brigitta Zypries till och med hotat med motsanktioner. Merkels talesperson Steffen Seibert kallade det “konstigt” att sanktioner som avses straffa Ryssland för att lägga sig i amerikanska val också ska utlösa straff mot europeiska företag.

Utrikesminister Sigmar Gabriel och Österrikes förbundskansler Christian Kern har i ett gemensamt uttalande understrukit att nya sanktioner skulle gå emot “europeiska intressen” i energifrågor.

Detta öppnar upp för intressanta scenarier. Då EU också är emot Nord Stream 2 skulle en konflikt ta form mellan å ena sidan den transatlantiska globalistiska och nykonservativa eliten, inklusive Wall Street, Obama-fraktionen i USA och EU-byråkratin; och Ryssland, Vita Huset, EU:s medlemsstater och näringslivet, å den andra. Nästa steg är att lägga ned dessa geopolitiska spel och bygga förbund på samarbete.