Bilindustrin nyckeln till svensk öppning mot Kina

Statsminister Stefan Löfven och Yang Jian, vicepresident på Geely, testkör en Lynk & Co 01 på Geelys huvudkontor i Hangzhou. Foto: Regeringskansliet/Sebastian Magnusson

Nästan sist i Europa börjar svenska regeringen öppna upp för samarbete med Kina. Ett genombrott skedde med en stor delegation ledd av statsminister Stefan Löfven till Peking den 26-28 juni. Delegationen var tillräckligt stor och blandad för att kunna bana väg för ett stort ekonomiskt samarbete. Nyckeln till framgången var inte samarbete kring infrastruktur, utan det starka samarbetet med Kina genom svensk bilindustri, där båda svenska fabrikerna för personbilstillverkning, Volvo i Göteborg och Saab i Trollhättan, nu utvecklas med kinesiska ägare.

Sedan länge har Schillerinstitutet förespråkat att Sverige skall vara med i bygget av den Nya Sidenvägen. Den kinesiske presidenten Xi Jinping drog igång den kinesiska storsatsningen för att bygga Nya sidenvägen sommaren 2013 och bjöd in alla världens länder i jätteprojektet. Alltfler länder har gått med i detta samarbete som först hette "Ett Bälte, En Väg" (på engelska: One Belt, One Road - OBOR) och nu kallas "Bältes- & Väginititativet" (på engelska: BRI). Det handlar om att knyta samman världens länder i fredligt samarbete kring stora infrastrukturprojekt. Genombrottet för denna kinesiska politik kom den 14-15 maj i år, då Kinas "Bältes- och Vägforum" i Peking (på engelska: BRF) samlade 29 statsledare och representanter från 130 länder och 60 internationella organisationer.

Norden har sent omsider börjat komma med på tåget, men nu har det börjat lossna ordentligt. Infrastrukturminister Anna Johanson från Sverige och även kommunikationsministern från Finland resp. danske statsministerns närmaste minister deltog i "Bältes- och Vägforumet" i Peking i maj. Innan dess hade Finlands president Sauli Ninnistö den 4-5 april tagit emot Kinas president Xi Jinping i hans första statsbesök till Norden och den danske statsministern Lars Lökke Rasmussen personligen besökt Kina den 2-3 maj.

Den 26-28 juni var det alltså dags för Sveriges statsminister att besöka Peking och samtidigt kom även den finske statsministern Juha Sipilä till Peking med en stor finsk delegation. Båda nordiska statsministrarna hade bilaterala överläggningar med president Xi Jinping respektive premiärminister Li Keqiang. Båda deltog därefter i det Världsekonomiska toppmötet i Dalian, som också kallas sommarens Davosmöte. Tillsammans markerade de att Norden nu var ordentligt på gång i Kina genom att där delta båda två i en paneldiskussion om "Globala utmaningar: Ett Nordiskt perspektiv".

Löfvens delegation bestod av de tre ministrarna Mikael Damberg, Karolina Skog och Ann Linde, flera statssekreterare och representanter för ett 60-tal svenska företag och ett flertal myndigheter. Totalt undertecknades 18 avtal, nio kommersiella och nio myndighetsavtal, i anslutning till besöket. Det viktigaste av dem var de två bilindustriavtalen.

Volvo Cars ingick avtal om att lägga sitt innovationscentrum i Göteborg. Det finns redan 2000 anställda för detta i lokaler på Lindholmens gamla varvsområde, men det skall utökas till sammanlagt 3500 anställda. Det betyder att Volvo Cars ägare Li Shufu går än djupare in i sitt samarbete med Sverige och sätter in ett draglok för att utveckla spetsteknologi för hela bilindustriklustret i Västsverige. Även miljardavtalet med Nevs och det stora kinesiska taxiföretaget Didi innebär att bilindustrin i Västsverige stärks. Avtalet som undertecknades i närvaro av Stefan Löfven, innebär att Didi går in som delägare och därmed som både storkund för att köpa och utveckla Nevs elbilar i Trollhättan, där Nevs idag har 1000 anställda. Didi är korsägt med tyska taxiföretaget Über och kör 20 miljoner resor dagligen. Nevs har två fabriker i Kina men skall fortsätta tillverka delar i Trollhättan.

Båda dessa bilavtal innebär ett för Europa mycket stort högteknologiskt industriellt samarbete med Kina, som nu satsar hårt på att med innovationer lyfta den kinesiska industrin till toppnivå. Det finns nu möjlighet att gå vidare på den väg som bilindustrin har plogat med Kinasamarbete för även mindre och medelstora svenska företag som är underleverantörer till fordonsindustrin, men också företag som håller på med trafiksäkerhet, stadsplanering, robotisering, artificiell intelligens och energiteknik. Det handlar inte bara om själva Kina utan om alla de teknologicenter som byggs i nya industrizoner som stakas ut längs alla de stora infrastrukturprojekten i olika delar av världen i samarbete med Kina.

Ett annat högprioriterat inslag i Löfvens resa var ett möte i Hangzhou med Jack Ma som är grundare till e-handelsbolaget Alibaba. Med sig hade Löfven 25 svenska företag med starka varumärken som Fjällräven, Baby Björn och Stiga för att hjälpa dem in på Alibabas e-handelsplattformar. Även dessa kan fungera som plogar åt andra mindre svenska företag in i Kina och därifrån ut över världen. Det är särskilt viktigt att statsministern och hans ministrar engagerar sig, eftersom Kina är en i stora delar statsstyrd ekonomi. Privata svenska företag har stort nytta av regeringens hjälp för att komma in i Kina, men detta borde bara vara början.

Förutom att samarbeta om innovationer och teknologisk utveckling med Kina behövs ett svenskt samarbete om Kinas internationella infrastrukturbyggen och de nya industriutvecklingsområdena kopplade till dem. Danska regeringen upprättade inför sin statsministers Kinabesök en speciell arbetsgrupp för Bältes- & Väginitiativet för samordning mellan avdelningar av det danska och kinesiska utrikesdepartementena. Det danska utrikesministeriet etablerade också formellt kontakt med flera kinesiska hjärntruster, bland annat den hjärntrust som varit med att utarbeta Bältes- & Väginitiativet.

Frågan är vad det är hittills hindrat Sverige från att komma med på det kinesiska tåget för att lyfta världen ur fattigdomen med hjälp av Bältes- & Väginitiativet och satsningen på teknologisk utveckling? Om man läser vad vad handelsminister Ann Linde skrev i slutklämmen på sin artikel i Sydsvenska dagbladet den 22.6 inför Kinabesöket, så är inte entusiasmen för företagens affärer det mest påfallande.
Det är många pekpinnar mot Kina innan något samarbete kommer
ifråga:

"Jag vill fortsätta att utveckla vårt samarbete med Kina kring hållbart företagande för att förbättra arbetsvillkoren och arbetstagares rättigheter, bekämpa miljöförstöringen, motverka korruptionen, stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, och på så sätt engagera företagen i Agenda 2030 och genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Jag kommer att verka för att vår Team Sweden-resa till Kina ska bidra till detta och till att stärka svenska företags möjligheter att göra affärer i Kina."

Sverige, precis som Tyskland, har släpat på efter därför att man vill göra sig till tolk, inte för sina egna intressen eller fattigdomsbekämpningens intressen, utan för geopolitiska intressen som velat hålla världen delad. Inget samarbete med Kina eller BRIKS, och allra minst med Ryssland, har tillåtits eftersom det skulle överbrygga den splittring av världen som makten för Londons City och Wall Street bygger på.

För att överbrygga den ihärdiga kampanjen mot samarbete med Kina med alla möjliga och omöjliga invändningar, var det smart drag av Löfven att dra med sig en stor delegation som var uppblandad med kända svenska företag. Eftersom bilindustrin är starkt förankrad, för att inte säga älskad av svenska folket, fanns det därmed en tillräcklig förankring för att bryta igenom invändningarna mot Kina hemma i Sverige. Med detta Kinasamarbete går svenska bilindustrin mot en ny storhetstid. Med samarbete kring världens största fredsprojekt, att bygga Nya sidenvägen för att rent fysiskt-ekonomiskt knyta samman hela världens ekonomier, kommer varenda bräda som svensk skogsindustri kan producera, att behövas. Och därtill kan det bli full fart i de gamla välkända företagen som grundats just för statens utbyggnad av den svenska infrastrukturen.

Med Kinaresan har Löfven ställt sig på det arbetande svenska folkets sida mot tyckarmaffiorna som han annars tvingats kompromissa med. Med sin resa genom Sverige, i stället för att böja ner sig i tyckarvärldens Mecka, Almedalen, håller statsminister Stefan Löfven på att skapa utrymme för ytterligare framgångsrika utlandsresor för att sätta Sverige i fullt arbete.

Läs mer om Sveriges deltagande i Bältes- Vägforumet i Peking den 14-15 maj 2017: http://www.larouche.se/artikel/sverige-deltar-i-sidenvagskonferensen-i-kina

Läs om varför bilindustrin är nyckeln för Sverige att komma med på tåget längs Nya sidenvägen: http://www.larouche.se/artikel/de-nordiska-lankarna-till-nya-sidenvagen

Läs mer om Nya sidenvägens bakgrund här: http://www.larouche.se/program/nytt-finanssystem/eurasiska-landbron