Ulf Sandmark talade i Geneve för Jemen

Ett föredrag mot kriget mot Jemen hölls på sidoseminarium i Geneve den 16 juni 2017 av Ulf Sandmark i samband med den 35:e sessionen av FN:s Människorättskommission. Föredraget, som hade rubriken "Användning av terrorism för global strategisk irreguljär krigföring - ett människorättsbrott i Jemen", vände på bordet mot dem som anklagar den legitima jemenitiska regeringen i Sanaa, inklusive deras koalitionspartner Huthirörelsen, för att vara terrorister. De skyldiga är de som använder terrorister i en regimförändringspolitik för att tvinga på den illegitima Hadiregimen på den självständiga republiken Jemen. Sandmark manade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att skapa en ny arbetsgrupp för mänskliga rättigheter särskilt inriktad mot användningen av terrorism som ett vapen i global strategisk irreguljär krigföring. Användningen av terrorister som fotsoldater för regimförändring är ett människorättsbrott mot offren. Men det är också ett människorättsbrott eftersom det hämmar utvecklingspotentialen för Jemen och utestänger dem från att gå med i den framväxande världsordningen av utveckling kring den Nya sidenvägen. Fallen av människorättsbrott började med det svenska exemplet och fortsatte med Norge, Storbritannien, USA och deras allierade.

Seminariet arrangerades av den svenska föreningen Jemensolidaritet tillsammans med Iraks utvecklingsorganisations (IDO) och det internationella nätverket av Jemenaktivister i Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som ligger i anslutning till Nationernas palats och de andra FN-byggnaderna i Geneve.

Själva seminariet hade ca 30 deltagare och sändes direkt via internet till Jemen. Det var en del av en omfattande aktivitet för Jemen under de tre veckorna som den 35:e sessionen av FN:s Människorättskommission pågick. Fem gånger tog Jemenaktivisterna till orda inför hela församlingen av officiella representanter i FN:s Människorättskommission, då var och en hade 1 minut och 30 sekunder på sig att lägga fram sin sak. Tillsammans med demonstrationerna som genomfördes utanför byggnaden blev det en stark aktion av frivilligorganistionerna för Jemen.

Läs Ulf Sandmarks tal här på svenska: http://www.larouche.se/artikel/anvandning-av-terrorism-for-global-strategisk-irreguljar-krigforing-ett-manniskorattsbrott-i