Bankdelning på väg mot omröstning i USA-kongressen

Den amerikanska kongresskvinnan Marcy Kaptur pläderade vältaligt för bankdelning i ett utskottsförhör och hennes tal ger en bra bild om varför Wall Streets storbankers makt måste begränsas. Hon, som är demokrat, och kongressmannen Walter Jones, som är republikan, har tillsammans med 48 kongressledamöter lagt fram en motion om bankdelning enligt den gamla amerikanska banklagen Glass-Steagall, dvs full ägarmässig bankdelning.

Med sin plädering vill Kaptur haka på sitt förslag som ett tillägg, när ett annat förslag om banklagstiftning läggs fram till debatt och omröstning i hela kammaren. På så sätt kan bankdelning nu äntligen komma till omröstning i hela Representanthuset. Det andra förslaget går i helt i motsatt riktning och förespråkar ännu mer avreglering.

Utskottet avslog denna begäran om påhakning, men Kaptur och hennes medmotionärerna kan nu yrka på omröstning för sin fråga, när avregleringsförslaget kommer till behandling i kammaren.

Se hennes vältaliga plädering för bankdelning här: https://www.youtube.com/watch?v=lg9etjIi3DE (8 minuter)
Läs hennes motion för "återgång till klok bankverksamhet" här: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/790
Läs mer på engelska om Glass-Steagall: https://larouchepac.com/glass-steagall
Läs mer på svenska om bankdelning enligt Glass-Steagal: http://larouche.se/gs