Stormöte vid Östersjön för Nya sidenvägen

Foto: Tass

Efter succeén i Beijing den 14-15 maj för politiken att bygga Nya sidenvägen blev nästa framgång årets ekonomiska stormöte vid Östersjön S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum (SPIEF). Deltagarantalet var rekordstora 14.000 från 143 länder, varav enligt vissa rapporter 1.000 kineser. Även 300 amerikaner deltog med ambassadören i spetsen för representanter från 144 företag inkl. stora bolag som Boeing, Caterpillar, General Electric och Phillip Morris. Sammanlagt deltog 1100 företag, varav 700 ryska och 400 från 62 länder inkluderande de stora länderna Kina, Japan, Tyskland, och Italien. Politiska världsledare som Indiens president Modi kom tillsammans med cheferna för FN, IAEA, OPEC, IMF och andra organisationer. 900 talare och diskussionsledare deltog.

Bland de många mötena under dagarna 1-3 juni var ett första möte mellan 40 chefer för nationella fonder (typ norska Oljefonden) från 23 länder vilka tillsammans förvaltar 11.400 miljarder dollar. Man diskuterade hur långsiktigt kapital kan sättas i arbete för att bygga infrastruktur. Vid sidan av forumet höll organisationerna B20, BRIKS och Shanghaiorganisationen (SCO) egna konferenser. En särskild session ägnades åt den 19:e Världsfestivalen för ungdomar och studerande som kommer att gå av stapeln i Sochi i oktober 2017. Nobelpristagarna hade sitt traditionella möte och en särskild programpunkt om "Nya fronter i vetenskapens utveckling" tillsammans med Ryska vetenskapsakademin.

Mötet konsoliderade samordningen mellan Kinas Bältes & väginitiativ (BRI), BRIKS, Shanghai Cooperation Organization och den Eurasiska unionen. Det innebär att alla dessa initiativ nu samordnas kring det gemensamma målet att bygga det gigantiska sidenvägsprojektet från Lissabon till Vladivostok som var en av sessionernas rubriker. Samarbetet drar ihop alla de intresserade länderna i hela Eurasien i en utvecklingspolitk som knyter samman länderna ekonomiskt. Detta är därför det största fredsprojektet i världshistorien.

Sammanlagt 3,000 journalists representerande 800 mediainstitutioner från 45 länder förmedlade nyheter från S.t Petersburgforumet. Ändå lyckades inte några svenska berätta om denna stora ekonomiska konferens i ett grannland. Det enda som kom fram i Sverige från hela S.t Petersburgsforumet var en TT-artikel och TT-chefens provokativt avledande fråga till President Putin om hans åsikt om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap.

Chefen för svenska nyhetsbyrån TT Jens Eriksson fick som ordförande den europeiska organisationen för nyhetsbyråer en unik möjlighet att första dagen tillsammans med 9 andra nyhetsbyråchefer vara med på en presskonferens med president Putin. Eriksson skämde ut sig med ta upp frågan om Sveriges medlemskap i Nato, vilket överhuvudtaget inte fanns med på mötesagendan. Putins helt korrekta svar var att Ryssland inte hotade Sverige, att Sverige bestämde sådant själva och att man såg sig tvungen att disponera om sina militära styrkor om Nato flyttade fram sina positioner med ett svenskt natomedlemskap. Denna svenska provokation, mot ett stort internationellt forum för att främja fredligt ekonomiskt samarbete, användes för att få utrikesminister Margot Wallström att göra ett uttalande på svensk TV och på Expressens löpsedel om att Putin skulle ha hotat Sverige.

I övrigt nämnde svenska media inte årets största internationella ekonomiska möte vid Österjön - ett möte som skapar enorma ekonomiska chanser för Sverige att verka för fred utveckling och arbete om man hade haft intresse. På mötet skrevs 475 kontrakt, memorandum och avsiktsförklaringar för sammanlagt 272 miljarder kr för olika projekt (och detta var bara de offentliggjorda beloppen som inte var affärshemligheter).

Ryssland använde detta års forum till att lansera sin nya ekonomiska politik kallad "Made in Russia". Det ansluter sig till den indiske presidenten Modis kampanj "Made in India", men håller på att bli en gemensam politik för BRIKS-länderna med tanke på att också Kinas innovationsstrategi, som går ut på att sluta använda låga löner som främsta säljargument, utan att med innovationer, teknologisk utveckling och vetenskap ta fram produkter med överlägssen kvalitet. Rysslands satsning går ut på att utvecklas från att vara en huvudsakligen råvaruexporterande ekonomi, till att bli en tillverkare av kvalitetsprodukter.

Ett speciellt seminarium anordnades den tredje dagen för att locka svenska investeringar till Ryssland under rubriken: "Ryssland Sverige: Investeringar och innovationer som nyckeln till för ömsesidig tillväxt". Bland alla de ryska namnen i panelen (inklusive en representant för Scania) var ett svenskt, Jan-Olof Jacke från AstraZeneca. 400 svenska företag är verksamma i Ryssland och landet Sverige är en av de största investerarna i Ryssland med 15 miljarder dollar.

Ryssland är öppet för ekonomiskt samarbete med Sverige och Nya sidenvägen byggs fram till Nordens gränser, men de svenska politikerna, myndigheterna och medierna föredrar arbetslöshet, stagnation och militär konfrontation. Det är dags att Sverige kommer med på de moderna tågen på Nya sidenvägen, i stället för att sitta hemma och tjura.

Hemsidan för S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum (SPIEF): http://forumspb.com/en/2017

En sammanfattning på engelska av vad som hände i årets forum finns på: http://forumspb.com/en/2017/sections/22/materials/196/news/815

Läs mer om bygget av Världslandbron och Nya sidenvägen på: http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron