Välkomna USA:s uppbrott från klimatkonventionen!

President Donald Trumps beslut att USA skall lämna Parisavtalet måste välkomnas. Syftet med klimatkonventionen är att förhindra Tredje världens industrialisering. Den kinesiska sidenvägspolitiken BRI (OBOR) vill det motsatta - att med hjälp av industrialisering lyfta hela världen ur fattigdomen och förlösa alla människors potential.

Klimatfrågan skjuter in sig på CO2, men det är en förevändning för att strypa världens ekonomi energimässigt. Att det är hittepåregler kan man se på att klimatalarmisterna samtidigt motarbetar kärnkraften som inte släpper ut CO2. I grunden är Klimatkampanjen kopplad till miljörörelsens kärna i de gamla rasistiska kolonialsystemets Storbritannien och deras allierade internationellt. Deras kampanj är nära förbunden med befolkningsminskningskampanjer från WWF och dess närstående Optimum Population Trust som vill minska världsbefolkningen med miljarder människor.

Att Kina och Tredje världen kunde gå med på Parisavtalet berodde på det enorma trycket från Västvärlden som hela tiden blandar klimatbluffen med verkliga miljöproblem som dålig luft i städerna. I Kinas fall berodde det troligen på en taktisk kompromiss. Kineserna räknade med att deras CO2 ökning i alla fall stagnerade, men de hade också ett ess i rockärmen som de inte talade om. Det är Kinas politik att massivt främja vetenskaplig utveckling och innovationer för att lyfta sin ekonomi, vilket också ligger i deras BRI-politik, och där ingår en storsatsning på den CO2-fria fusionskraften som kommer att bli den stora energikällan i framtiden. Det var troligen också taktik från Tredje världens sida inför de stora investeringssummor som för ovanlighetens skull utlovades från Västvärlden.

När BRI nu snabbt griper omkring sig i Tredje världen kommer man mer och mer tillbaka till den optimism som var förbunden med befrielsen från kolonialismen, Bandungkonferensen, Alliansfria rörelsen, Lagoskonferensen för Afrika, 77-gruppen och kraven i FN på utvecklingsårtionden. Mycket av denna optimism krossades av Västvärldens nykolonialism, skuldindrivningspolitik och sedan den nyliberala globaliseringen efter Sovjet fall. Det är många bitar som har satts på plats för att komma fram till dagens BRICS och BRI, men en avgörande faktor var den ryske premiärministern Primakovs politik att lansera triangelalliansen av Ryssland, Indien och Kina, vilket är kärnan i BRICS. Även protesterna i Västvärlden mot kriget mot Irak bidrog. När hela Tredje världen tillsammans med Tyskland, Frankrike och Ryssland gjorde uppror mot Irakkriget blev ett syd-syd-samarbete bli möjligt och G8 tvingades till gå med på att bilda G20.

Det var därför mycket som krävdes för att Kina och Tredje världen skulle våga säga ifrån på Köpenhamnskonferensen om klimatet, vilket blev den stora chocken för hela den elit i Västvärlden som trodde sig kunna diktera världspolitiken, precis som man gjort med den brutala skuldindrivningspolitiken mot Tredje världen och chockterapin mot Östeuropa. I Köpenhamn föreslogs att Västvärlden skulle få rätt till en globaliserad ekonomisk dominas över alla länders ekonomi (kallat "global governance") med hjälp av kontroll över alla länders energipolitik. Denna dominanta västpolitik syns också i den brutala regimförändringspolitiken där olydiga länders regeringar avsätts med krig, statskupper och färgade revolutioner.

Nu har BRICS och Tredje världens motstånd blivit en världsrevolution som manifesterade sig i den historiska konferensen Belt & Road Forum i Beijing den 14-15 maj i år. Belt & Road Initiative (BRI) är kinesernas nya namn på OBOR. På BRF samlade 130 länders representanter varav 29 statsledare för att utveckla BRI-samarbetet och alla länder inbjuds att gå med.

Vad gör då BRI och BRICS? Jo man lanserar ett svar på det mer än hundraåriga koloniala och nykoloniala förtrycket utgående från en högre moralisk ståndpunkt än förtryckarnas. Man bjuder in alla att vara med, och erbjuder även lösningar på Västvärldens problem. Det är detta som gör att politiker som Trump, som valts av ett folkligt uppror mot avindustrialiseringen och mot det fysiskt ekonomiska sammanbrottet i USA, tenderar att alliera sig med BRI. I Beijing bildades en speciell amerikansk-kinesisk samarbetsgrupp för BRI och Kina bjöds in till den stora infrastrukturkonferensen i sommar i USA där Trumps infrastrukturplan på 1.000 miljarder dollar kommer att förhandlas. 300 amerikaner åkte till den nu pågående stora ryska konferensen S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum som med sitt rekorddeltagande på 8000 blev en uppföljning på BRI-konferensen i Beijing den 14-15 maj.

Motståndet mot klimatbluffen är viktigt för att försvara sanningen, vetenskapen, industri och folkets överlevnad, men minst lika mycket kraft bör ägnas åt att främja den globala politik för utveckling på högsta vetenskapliga och kreativa nivå, som BRI är. Det kan utrota den bestialiska pessimism som är grundidén bakom klimatkonventionen, nämligen att människan inte utvecklar utan förstör naturen.

En intressant artikel på bloggen Klimatupplysningen kopplar Tredje världens och Kinas revolt mot klimatfrågan på klimatkonferensen i Köpenhamn med framväxten av BRI (OBOR). Det är en helt riktig ståndpunkt eftersom klimatfrågan använts just för att tvinga fram Västvärldens globaliserade
ekonomiska dominas över alla länder i världen (kallat "global
governance") med hjälp av kontroll över alla länders energipolitik: http://www.klimatupplysningen.se/2017/06/01/paris-maga-obor-och-medierna/

Läs mer om BRI på http://www.larouche.se/artikel/belt-amp-road-forum-i-peking-quot-manskli... och larouchepub.com

Läs mer omklimatbluffen på: http://www.larouche.se/gron-fascism
http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
http://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende

Verkliga syftet med klimatsvindeln är att slå sönder nationernas suveränitet
http://www.larouche.se/nyheter/2009/06/11/verkliga-syftet-med-klimatsvindeln

Nu har FN sagt det: Befolkningen skall minskas för klimatets skull
http://www.larouche.se/nyheter/2009/11/27/fn-s-rapport-om-minskning-av-varldens-befolkning-ar-baserad-pa-prins-philips-nazi