USA:s utrikesminister Tillerson lämnar Blair-doktrinen

Tony Blair, en internationell krigsförbrytare som hittills lyckats avvärja att bli anklagad för "brott mot mänskligheten", är den som rättfärdigat krig för att "byta regim" med hjälp av bl a "färgade revolutioner". Denna felaktiga politik har lett till att miljoner människor dödats sedan 1999, då Blair i Chicago lade fram riktlinjerna för denna krigsföringspolitik. Han föreslog en "doktrin för den internationella gemenskapen" för att rättfärdiga "humanitära interventioner" utförda av NATO. Under mottot "skyldighet att skydda" har doktrinen satts in för att rättfärdiga mordlystna interventioner i bl a Irak, Libyen och Syrien. Båda presidenterna Bush och Obama följde denna doktrin. Många amerikanska väljare bestämde sig för att rösta på Trump för att han lovade att sätta stopp för vad som kallas "Blair-doktrinen".

Den 3 maj talade utrikesminister Rex Tillerson till de anställda på sitt ministerium. Innehållet i hans tal täcktes nästan inte alls av "vanlig" press. Det handlade om dagens utrikespolitiska utmaningar och hur de måste lösas på ett annat sätt än under det kalla kriget och dess efterdyningar. Tillersons röda tråd var att det gäller att förstå, inte bara för USA(!), hur världen har förändrats sedan dess. Amerikansk utrikespoliktik ska styras av "grundläggande värderingar" som han definierade vara "frihet, människovärde och hur människor behandlas". Dessa värderingar "är inte vår politik, de är värderingar". "Politik kan förändras och gör det, men inte grundläggande värden" sa han. Han betonade att Västvärdens värden inte kan tryckas på utifrån och att varje försök att göra det troligtvis misslyckas. Han uppmanade sina medabetare att tänka igenom detta.

Tillerson sa att USA:s grundläggande värderingar står som riktlinje för utrikespolitiken, men frågan är hur dessa värderingar ska föras fram: "... om man bygger vår nationella säkerhetspolitik på att någon accepterar våra värderingar, kan vi troligtvis inte uppnå våra säkerhetspolitiska målsättningar... Om vi hårdfört kräver att andra måste anta våra värderingar som vi kommit fram till genom en lång egen historisk process, leder det i själva verket till svårigheter för vår egen förmåga att förbättra vårt lands säkerhetsintressen och våra ekonomiska intressen... Det betydet inte att vi inte förespråkar och strävar efter frihet, människovärde och att det ska gälla alla människor i världen. Det gör vi.. ... Jag hör från ledande regeringsmedlemmar i hela världen 'Ni kan inte helt enkelt begära det av oss! Vi kan inte genomföra det, vi kan inte genomdriva det så snabbt.'"

I slutet av sitt anförande sa han: "Vi behöver massor av kreativt tänkande.....Jag kom inte med en lösning i en låda när jag kom hit. Jag kom fast besluten att ta en titt på den (USA:s utrikespolitik - red. anm.) och se om jag kan förbättra den. Jag vet att sådana förändringar är stressiga för många människor... jag är väl medveten om det ... men jag kan lova er att när allt detta är gjort kommer ni att känna er mer nöjda med vad ni gör p g a effekterna av vad ni gör ..."

Utan att nämna Blair vid namn gav Tillerson tydligt uttyck för att han arbetar på en av de förändringar som Donald Trump lovade de amerikanska väljarna, nämligen att avsluta USA:s deltagande i "Blair-doktrinen".

Hela Tillersons anförande finns på engelska här:
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm