Konferens i New York om "Bältet och vägen" och möjligheterna till samarbete mellan USA och Kina

Schillerinstitutet stod värd för en konferens i New York den 13–14 april kring frågan om ett framtida samarbete mellan USA och Kina rörande det världsomspännande kinesiska initiativet "Bältet och vägen". Helga Zepp-LaRouche inledningstalade, efter att en välgångsönskan till konferensen från den kinesiska handelskammaren i New York hade lästs upp. Därefter talade representanter för den kinesiska regeringen: Meifang Zhang, vice konsul på det kinesiska generalkonsulatet i New York – och den ryska regeringen: Petr Iliitjev, chargé d'affaires på den ryska FN-delegationen, samt Patrick Ho från China Energy Fund Committee. Den andra konferenspanelen behandlade principerna som måste ligga till grund för en mänsklig ekonomisk politik, och möjligheterna som öppnas globalt med "Bältet och vägen"-initiativet. Den tredje konferenspanelen undersökte likheterna mellan höjdpunkterna i det västerländska tänkandet och motsvarande höjdpunkter i den kinesiska historien.

Den här videon bjuder på glimtar från konferensen: https://youtu.be/Eq9NmsQG9xQ

Läs Peter Illitjevs tal i svensk översättning här: http://www.larouche.se/nyheter/2017/04/21/peter-iliichev-charge-d-039-affaires-for-rysslands-fn-delegation-talade-pa-schill

Alla talen kan ses i sin helhethär: http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-new-york-u-s-china-cooperation-belt-road-initiative/

och här: https://schillerinstitute.org/