Peter Iliichev, Chargé d'affaires för Rysslands FN-delegation, talade på Schillerinstitutets konferens i New York

Peter Iliichev, Chargé d'affaires för Rysslands FN-delegation, anlände till Schillerinstitutets Manhattan-konferens i New York den 13 april något försenad p g a två viktiga sammanträden i FN:s säkerhetsråd. Han välkomnades av konferensdeltagarna med en stående ovation. Iliichev började med att tacka Helga Zepp-LaRouche för att hon organiserat konferensensen. Iliichev berörde vad som diskuterats i säkerhetsrådet. Därefter höll han ett kort tal:

"Men för att komma tillbaka konferensens tema vill jag gärna säga att internationell ekonomisk utveckling och internationellt ekonomiskt samarbete nu är en stark drivkraft i den värld som vi lever i. Det skulle vara riktigt att säga att varje lands målsättningar är att utveckla olika ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska band, inte bara mellan enskilda länder, utan också mellan grupper av länder. Dessa band, detta samarbete bör bygga på principerna om oberoende, likaberättigande och ömsesidig respekt för varandras intressen. Vart land har sitt eget strategiska projekt och vi är stolta över det initiativ som våra kinesiska kolleger har lagt fram. De driver på för att återuppliva den historiska sidenvägen. Att etablera två korridorer, en över land och en över vatten kommer att förbinda Asien via Centralasien, via Mellanöstern och in i Europa. Detta initiativ för Ett bälte, en väg är ett mycket lovande projekt. Det kommer att stärka ekonomiskt samarbete men också få ett mycket positivt inflytande på den geostrategiska situationen i detta område.

Utöver detta har mitt land Ryssland utvecklat relationer med länder i det asiatiska Stilla havs-området. Vår strategiska partner är självklart Kina. Vi håller på att utveckla speciella relationer med Folkrepubliken Kina. Kina är vår största ekonomiska handelspartner, det är vår granne. Vi har gemensamma intressen, inte bara när det gäller politisk ekonomi, men även för andra humanitära frågor som t ex hälsa och kulturellt utbyte. Vi försöker att komplettera varandra både i de politiska och ekonomiska områdena.

Det samarbete vi har har med Kina är ett samarbete runt ett strategiskt partnerskap. Vårt ekonomiska samarbete nådde just en mycket hög nivå. Vår gemensamma handel omfattade 40 miljarder dollar och planen är att nå upp till 50 miljarder. Vi är på väg dit. Detta strategiska partnerskap mellan Ryssland och Kina gäller inte bara politiken. Vi är naturligtvis två permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd och vi samarbetar mycket intensivt i denna förnäma organisation. Men vi har också andra organisationer där vi försöker att samarbeta, först och främst Shanghai Corporation Organization, men också andra, t ex ASEM och BRIKS. Ryssland försöker att befrämja harmoniseringen av ekonomiska avtal som existerar. Denna harmonisering bör ske med principer om transparens och respekt för varandras intressen. Från vår sida försöker vi bygga upp den Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) och vi tillämpar dessa principer i detta ekonomiska avtal. Det vi försöker att göra är inte bara att att skapa denna nya union, men också att utveckla dess band, dess samarbete med andra ekonomiska enheter som finns. Vi menar att det finns en god möjlighet att vi kan försöka sammanfläta privilegier, fördelar, som den Eurasiska ekonomiska unionen ger med initiativet Ett bälte, en väg som kineserna försöker att genomföra. I realiteten försöker vi att främja ett utvidgat eurasiatiskt partnerskap så att andra viktiga center i det eurasiatiska integrationsområdet kan föras samman.

Vi har börjat genomdriva denna utvidgade dagordning. Vi har träffat ett avtal med Vietnam, mellan den Eurasiska ekonomiska unionen och Vietnam, ett frihandelsområde. Nu förhandlar vi med Kina. Så om det är riktigt att sammanföra initiativet Ett bälte, en väg med den Eurasiatiska ekonomiska unionen, då kommer detta att bli en sporre inte ara för handel i Eurasien, utan också öppna vägen för fria relationer i ömsesidig förståelse i detta stora, stora område som vi har. Vi arbetar inte bara med Kina och Vietnam. Indien är tillmötesgående, Pakistan och alla länder som är med i Oberoende staters samvälde (OSS).
President Putin har sagt att han kommer att delta i toppmötet om Ett bälte, en väg i maj som kommer att hållas i Kina. (...)

Så vi ser fram emot en ljus framtid med Ett bälte, en väg och vi menar att ert inititiv är mycket relevant och med vår diskussion försöker vi att bidra med hur vi kan föra det framåt.

Tack så mycket" (applåd).

Vi återger här slutet på det svar som Iliichev gav på en fråga om vad amerikanska medborgare borde veta om Ryssland:

"... Rysslands politik var klar från början: Vi önskar oss inte någon särställning på världsarenan. Vi önskar oss likaberättigad behandling, rättvis behandling, inte bara för oss utan också för alla andra nationer. Och om vi kan ge denna rättvisa behandling på alla områden, likaberättigad säkerhet, likaberättigat ekonomiskt samarbete, likaberättigat utbyte mellan folk, kommer vi att vinna mycket, istället för att försöka bygga upp nya murar, försöka att bygga nya skiljelinjer, och försöka att återuppbygga eller stärka de militärallianser som finns."

Den internatonella konferensen i Manhattan, New York med den engelska titeln: U.S.-China Cooperation on the Belt and Road Initiative and Corresponding Ideas in Chinese and Western Philosophy April 13-14, 2017 - New York City filmades och kan ses här:

http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-new-york-u-s-china-cooperation-belt-road-initiative/

Peter Iliichevs bidrag finns här:

https://youtu.be/pE4yQa0HYIo