Ulf Sandmark talade på Jemendemonstration i Berlin

Ulf Sandmark talar framför Brandenburger Tor

Även i Berlin har tvåårsdagen av kriget mot Jemens uppmärksammats med en solidaritetsdemonstration, som i många andra storstäder i världen. I Tyskland hölls en demonstration först i den gamla Västtyska huvudstaden Bonn den 26. 3 och på lördagen den 3 april samlade sig jemeniterna i hela Tyskland för en gemensam demonstration i Berlin. Svenska föreningen Jemensolidaritet deltog med en delegation ledd av viceordföranden Walid Almufti samt styrelsemedlemmen Ulf Sandmark, aktiv i Schillerinstitutet.

Demonstranterna samlades på Potzdamer Platz där Jemens nationalsång spelades och flera tal hölls. Därefter avgick en demonstration på ca 500 personer med plakat och flaggor i riktning mot Brandenburger Tor, den mest symboliska platsen för Berlin alldeles intill riksdagshuset. I täten för demonstrationen bars en likkista inlindad i FN-flaggan. Den döda var "FN:s samvete" som det stod på kistan. FN och världssamfundet har under två års tystnad tillåtit sönderbombningen av Jemen och framkallandet av världens största pågående hungerkatastrof.

Framme vid Brandenburger Tor bildade demonstranterna en vid cirkel med kistan i mitten. Det var massor med jemenitiska flaggor och plakat. Bland demonstranterna fanns många av de jemenitiska studenter som studerar i Berlin. Plötsligt hade de med hjälp av 38 stora plakat format en jätteplakat som sträckte längs hela portalen. På det stod det "Stoppa det Saudiska kriget mot Jemen!". Det gav ett starkt intryck från denna demonstration.

Walid Almufti höll tal framför Brandenburger Tor och FN:s kista. Han berättade på arabiska om att han och Ulf Sandmark hade kommit från Sverige för att vara med i demonstrationen och att båda var med i styrelsen för den solidaritetsförening som höll en demonstration för Jemen förra söndagen då det var två år sedan det saudiledda bombkriget började. Han pekade på den stora amerikanska ambassadbyggnaden som ligger alldeles intill Brandenburger Tor och krävde att USA och Saudiarabien omedelbart skulle sluta bomba Jemen.

Ulf Sandmark inbjöds att hålla det andra talet och höll det på engelska. Det riktades direkt till den amerikanska ambassaden som är känd för sin illegala avlyssningsverksamhet av alla som rör sig i huvudstadens politiska kvarter, inklusive förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon. Denna gång var det faktiskt bra att de lyssnade konstaterade Sandmark eftersom demonstrationen hade ett budskap till president Donald Trump och drog igång talkören: "Stoppa bombningen av Jemen!" Sandmark fortsatte: "Vad du har gjort hittills under dina första två månader i Vita Huset är samma krigsförbrytelser, massakrer, som din företrädare Barack Obama. Du lovade att dra USA ur hans ständiga krig. Om du fortsätter, president Trump, är du en fejk, precis som varje annan sak du kallat fejk."

"Ditt problem i Jemen, precis som Obamas, är att du strider tillsammans med britterna och deras maharadjor - saudierna.." Sandmark avvisade varje brittiskt försök att vara medlare i konflikten, som föreslagits av förre brittiska biståndsministern Andrew Mitchell efter hans besök i Jemen i början av året. Den brittiska planen för Jemen bara är britternas ständiga söndra och härska.

Hänvisande till FN:s likkista mitt i demonstrationen, sa Sandmark, att "FN fredsroll är blockerad eftersom Storbritannien 'håller i pennan' för alla resolutioner som skrivs om Jemen i FN:s säkerhetsråd." "Det finns en lärdom från alla de senaste fredsförhandlingarna som går framåt i Eurasien, och det är att Storbritannien hålls utanför," sa Sandmark och pekade på exempel som Normandiegruppen för Ukrania, Astanaförhandlingarna för Syrien och Shanghai Cooperation Organization för säkerhet i Centralasien. Han uppmanade till slut Trump att i sina kommande möten med presidenterna Xi och Putin, "att inte glömma att Jemen behöver fred genast!"

Tyskland mäklar fred för Jemen

Demonstrationen för Jemen mitt i den tyska huvudstaden var viktigare än man kunde tro. Jemeniterna där berättade att det varit ett viktigt möte för Jemen i Tyskland bara två veckor innan, vilket endast publicerats på den jemenitiska regeringens arabiska hemsida. På mötet hade tyskarna lyckats samla alla de stora jemenitiska politiska grupperingarna på en och samma konferens. Det var den kyrkligt anknutna fredsstiftelsen Berghof Foundation som under dagarna 13-18 mars lyckats får alla dessa att sitta i samma rum och diskutera. Där ingick partierna i Sanaaregeringen såsom Ansarullahrörelsen (Houthis), den förre presidenten Saleh parti och socialdemokraterna som annars är starkast i södra delen av landet i fd Sydjemen. Också representanter för den saudistödda Hadi-regeringen liksom för det Muslimska brödraskapets parti var med i diskussionerna. En stor framgång.

Berghofstiftelsen samarbetar med ett omfattande nätverk av fredsorganisationer och har stöd av tyska utrikesdepartement men också från utrikesdepartementet i Storbritannien liksom från svenska Sida, enligt deras hemsida. Deras arbete för en nationell dialogprocess i Jemen är tänkt att understödja det särskilda sändebudet för Jemen från FN.
Se: http://www.berghof-foundation.org/programmes/middle-east-north-africa/na...

Nya tongångar om Jemen i den officiella tyska debatten

Intressant nog sammanföll demonstrationen Berlin också med en kraftfull artikel på debattsidan för tyska radions utlandsprogram Deutsche Welle. .Artikeln var skriven av deras korrespondent Mathias von Hein som har skrivit om Jemen tidigare. Han går igenom läget med kriget, vapenhandeln och hungerkrisen. Han pekar på att talet om Irans inflytande är överdrivet och slår fast att Västvärldens politik återigen bidrar till att terroristerna får ökat stöd.

Von Hein avslutar med något som kan vara det som Berghofstiftelsen fredsmäkleri för Jemen syftar till:
"Vad landet behöver är en nationell försoningskonferens -- utan förutsättningar och utan utländsk inblandning. Och vad regionen behöver är en säkerhetsstruktur som motsvarar både Saudiarabiens och Irans behov. Det skulle vara ett sätt att lindra de saudiska politikernas paranoia -- på gränsen till fixering -- för Irans så kallade ökade inflytande i regionen."

Artikeln kan läsas på tyska här eller nedan i engelsk översättning av Schillerinstitutets Rainer Apel.
http://www.dw.com/de/kommentar-die-schande-jemen-krieg/a-38245472

World Can No Longer Look Away from Saudis' Shameful Yemen War

April 3, 2017 (EIRNS)--{Deutsche Welle's} correspondent Matthias von Hein, who has covered the Yemen war before, this past weekend had an unprecedentedly hard-hitting denunciation of the reality that "the richest country in the Arab world is bombing the poorest country back into the Stone Age -- a situation that's been ongoing for two years now. And Western countries are willing assistants. The United States is helping to refuel fighter jets midair for the Saudi-led coalition. They would otherwise not be able to reach their targets in Yemen. Britain and the U.S. are selling weapons, including internationally outlawed cluster bombs. Since the beginning of the attacks, they've delivered some $5 billion (EU4.7 billion) worth of weapons to the Saudis.

"The fact that the bombs far too often claim civilian lives appears to be of no concern to the military partners. Just the opposite: The U.S. has now announced plans to strengthen its cooperation with Saudi Arabia in the Yemen conflict. The supposed goal is the suppression of Iran's influence in Yemen. But Tehran's influence on the Houthi rebels is not nearly as big as Saudi Arabian propaganda would have us believe. The Houthis in Yemen cannot be compared with Hezbollah in Lebanon; they are not there to carry out Tehran's bidding. If that were true, they would have respected Tehran's warning to stay out of the capital, Sana'a, instead of going in and taking over the city.

"The Houthi rebels are getting little more than rhetorical support from Iran. And even if everything else is in short supply in Yemen, there appears to be no shortage of weapons. The Houthis were able to help themselves to supplies at the army's depots, based on their alliance with former President Ali Abdullah Saleh.

He ruled the country for two decades, remains well-connected, and has a lot of friends in the military that have joined the Houthi-Saleh rebellion. The Houthis are not in need of weapons deliveries from Iran. Nor are they even possible: The ports are blocked by the Saudi coalition. And that's also one of the reasons why, according to UN information, there are some 7 million Yemenis who don't know where their next meal is coming from. Half a million children are suffering from severe malnutrition. More than two-thirds of the population is dependent on food aid. These people are deliberately being starved to death.

"The current military escalation will not lead to a turnaround in the war, much less bring peace. The experience of the last two years has shown that, aside from the weapons industry, the only groups profiting from the chaos in the country are al-Qaeda and the so-called `Islamic State.' Once again, Western politics seem to be breeding terrorists rather than eliminating them.

"What the country needs is a national reconciliation conference -- with no prerequisites, and no outside interference. And what the region needs is a security structure that meets the needs of both Saudi Arabia and Iran. That might go some way to alleviating Saudi Arabian politicians' paranoia -- bordering on obsession -- regarding Iran's supposed growing influence in the region."
http://www.dw.com/de/kommentar-die-schande-jemen-krieg/a-38245472