Officiell kinesisk rapport om Schillerinstitutets Sidenvägsseminarium i New York

Den 4 februari höll det internationella Schillerinstitutet ytterligare ett seminarium i New York om den nya Sidenvägen och Kinas win-win-politik. Talare var Schillerinstitutets ordförande, Helga Zepp-LaRouche och Dr. Patrick Ho, ordförande för Kinas Energy Fund Committee. Hela seminariet finns som video (på engelska) här:
http://schillerinstitute.org/highlite/2017/0204-ny/main.html
När Helga Zepp-LaRouche avslutade sitt föredrag, som hölls via skype, presenterade Dennis Speed näste talare med ett par viktiga anmärkningar. "Hur kan stora nationer med enorma kulturella olikheter hitta gemensamma målsättningar så att dessa olikheter och särpräglingar inte bara övervinns, utan också att de i vissa fall förvandlas till nya resurser som kan hjälpa den andra nationen? Är det möjlig för en nation, även för USA, att lära sig något från en annan nation, och att därigenom tillåta att båda utvecklas vidare? Den nya Silkesvägen är lika mycket ett förslag till kulturell utveckling som den för ekonomisk tillväxt och framåtskridande. Dr. Patrick Hos organisation, China Energy Fund Committee, har speciell konsultativ status hos FN och han var här i december och nu vill han inspirera oss till att bidra till att USA, som Helga också uppmanat oss till, ansluter sig till utvecklingspolicyn för ett bälte och en väg. Jag ger nu ordet till dr. Ho."
För den som vill lära sig mer om Kinas långa historia och hur den präglar det kinesiska tänkandet idag är doktor Hos föredrag att rekommendera!
Några dagar senare publicerade Folkrepubliken Kina en utförlig artikel om seminariet på statsrådets hemsida. Den kinesiska originaltexten finns här:
http://www.scio.gov.cn/31773/35507/35514/35522/Document/1541677/1541677.htm
Den 10 februari publicerade XINHUA en exklusiv kort intervju med Helga Zepp-LaRouche som handlade om hennes syn på möjligheten till en ny politik mellan Kina och USA. Vi återger följande ur intervjun:
" ‘President Trumps brev och hans i anslutning därtill telefonsamtal med preident Xi Jinping är mycket positiva tecken på att den emerikanske presidenten faktiskt vill bygga upp ett konstruktivt förhållande till Kina' sa Helga Zepp-LaRouche, grundare till en tysk tankesmedja, Schillerinstitutet. Experten hyser tillförsikt om att de positiva signalerna kommer att bidra till att omsätta Kinas förslag till uppbyggnad av nya relationer mellan stora nationer byggda på frihet från konflikter, icke-konfrontation, ömsesidig respekt och ett win-win-samarbete.' "
På en fråga om det långfristiga perspektivet för relationen mellan Kina och USA, sa enligt XINHUA Helga Zepp-LaRouche att "Jag tror att vi står i början av helt nya relationer mellan stormakterna i denna värld. Geopollitik kommer snart att tillhöra det förflutna...."

http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/11/c_136048903.htm