Indier blåser liv i svenska blyreaktorn

Det kan äntligen bli något av den geniala svenska blyreaktorn, uppfunnen av Jan Wallenius på KTH. En indiskt företagsgrupp har beslutat att investera 1,8 miljarder kr i att bygga en fullskalig första reaktor och det visar att det är Asien som nu bestämmer vilka strategiska nya teknologier som utvecklas inte bara i Asien utan även i Västvärlden. Paradexemplet på det är Kinas strategiska forskningssatsning, att bygga en månbas för utvinning av Helium3 för användning i fusionsreaktorer på jorden. Det har styrt upp och satt fart på hela världens satsning på rymd- och fusionsforskning.

Sverige har helt tappat sin strategiska orientering för att utveckla globalt världsledande nya teknikområden. Man är bra på att utveckla det som svensk storindustri inriktade sig på när det fanns en svensk strategi för att bygga upp ett välfärdssamhälle baserad på modern teknik och höjd produktivitet. Men sedan miljörörelsens avfolkningsparadigm slog igenom på 1970-talet, kommer Sveriges forskningspolitik inte ens i närheten av de begrepp om ökad energitäthet och nya teknologiska plattformar, som Lyndon LaRouche har satt som ledstjärnor för en innovationsdriven realekonomisk utveckling.

Särskilt hårt har det drabbat den tidigare så välskötta svenska energipolitiken och skapat ett kaos där miljarderna kastas bort på tekniska återvändsgränder. Det har gått så långt att inte ens Wallenius lilla reaktor ELECTRA, stor som en resväska (30x30 cm), inte gavs det anslag på (i sammanhanget av att utveckla en ny världsindustri) futtiga en miljard kr man behövde för att bygga en provreaktor i Oskarshamn.

Den blykylda fjärde generationens (4G) reaktor som man nu kan bygga tillsammans med den indiska företagsgruppen, är lite större (3x6 m) och heter SEALER (Den svenska avancerade blyreaktorn). Den har utvecklats på KTH och skall byggas i Kanada där man har behov av små reaktorer för att producera el i avlägsna arktiska samhället utan kontakt med kraftnätet. Elen där produceras med dieselgeneratorer och är mycket dyr, vilket gör det lönsamt, även kommersiellt, att bygga en provreaktor där. Detta gör det möjligt att prova ut tekniken för att senare kunna bygga större 4G-reaktorer.

Reaktorn utnyttjar uranet hundra gånger mer än i dagens kärnkraftverk, vilket gör att reaktorn inte behöver fyllas på under sin livstid på upp till 30 år. Reaktorn kör helt enkelt på med självcirkulation och producerar 8 MW el och när bränslet brunnit ut transporteras reaktorn bort. Blyet ersätter vatten som kylmedel och har egenskapen att också fungera som skyddande hölje. Blyet har värmeegenskaper att kunna fånga upp värmen i veckor vid ett stopp utan att bränslet skadas. Reaktorn placeras dessutom 25 m under jord.

Om denna typ av reaktorer hade fått användas i Sverige skulle el kunnat produceras av det svenska utbrända kärnbränslet i 5000 år utan att något nytt uran behövde brytas, samtidigt som kärnavfallets slutförvaring skulle kortas och mängden minskas väsentligt.

Den indiska företagsgruppen som gör det möjligt att förverkliga denna svenska geniala uppfinning heter Essel Group Middle East och är baserad i Dubai. Den är ett företagskonglomerat aktivt inom gruvindustri och energi.

Se:
http://www.nyteknik.se/energi/miljardinvestering-till-svensk-reaktor-6821340
Videor:
Walleniusreaktorn presenterad på SVT nyheterna: https://youtu.be/qYgrHnxeXjs
Wallenius presentation 4G kärnkraft inför energikommissionen: https://youtu.be/5dpsmUQEWDk
En kort presentation av Wallenius projekt för 4G kärnkraft på engelska: https://youtu.be/8Z48USLxfRg