Kärnkraft är den bästa lösningen för Sydafrika

I en debatt med en ledande representant för Greenpeace sa dr Kelvin Kemm, VD för energikonsultföretaget Nuclear Africa, att: "Sydafrika är stort, med en befolkning på runt 55 miljoner och landet försörjs för närvarande med el som produceras med kol. Just nu finns det bara ett kärnkraftverk i Afrika, Koeberg i CapeTown. Det levererar ungefär hälften av sin produktion till Västra Kap-regionen. Detta är jämförbart med att hämta hälften av Londons el från Rom. Kärnkraftverket levererar också ström till afrikanska grannländer som Botswana, Namibia och Zimbabwe.
"Sydafrika har dessutom behov av mer elkraft för nyckelindustrier som gruvor och hamnar och för att köra eltåg genom ett land som är lika stort som Västeuropa."
Den sydafrikanska regeringen planerar att bygga tre kraftstationer med upp till tre kärnkraftsreaktorer i var och en. Den första stationen i Oyster Bay ska påbörjas senare i år. Den ligger 70 - 80 km söder om Port Elizabeth i den Östra Kapprovinsen.
"Uppgifterna om att de tre kärnkraftverksanläggningarna har försenats till efter 2030 är inte sanna", sa Kemm. "Den första nya anläggningen är planerad till 2026, och alla tre ska vara operationella inom tio år därefter. Om man tänker bygga flera kärnkraftverk är det bäst att göra det som en produktionsprocess för att minimera kostnaderna."
"Ett av de trix som lobbyn mot kärnkraft tar till är att använda statistik som bygger på den totala kapitalkostnaden för ett kraftverk, beräkna den och sedan projicera den som en livstidskostnad för elproduktion. Om man talar om kostnaden för kärnkraft måste man vara rättvis och grunda den på ett kraftverks totala operationella livstid, vilken inkluderar den mycket låga kostnaden för bränsle under ett halvt århundrade.

Källa:
http://www.power-technology.com/features/featurenuclear-war-greenpeace-and-nuclear-africa-debate-south-africas-energy-future-5731387/