LaRoucherörelsen fortsätter gå i bräschen för Glass-Steagall

När den amerikanska kongressen återupptog sitt arbete den 6 januari var team av aktivister från LaRouche Political Action Committee (LaRouchePAC) på plats på Capitol Hill för att uppmana de om- resp. nyvalda ledamöterna att utan dröjsmål återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall och anamma alla fyra stegen i den politik för en ekonomisk återhämtning som ekonomen Lyndon LaRouche har föreslagit sedan 2014. En stor kampanj är också planerad att börja den 11 januari i Washington för att förmå Donald Trump att ta med löftet att införa Glass-Steagall i sitt installationstal den 20 januari eller i det efterföljande talet till nationen.

Återinförande av Glass-Steagall-lagen fanns med i de program som både Demokraterna och Republikanerna gick till val på, och Donald Trump uttalade själv sitt stöd för det under sin presidentvalskampanj. Motioner om detta har tidigare lagts fram i både representanthuset och senaten av ledamöter från båda partierna, och LaRouchePAC-aktivisterna fick nu försäkringar om att sådana motioner snabbt kommer att läggas fram i år igen.

Ett viktigt initiativ till stöd för kampanjen togs förra veckan av en grupp icke-partibundna aktivister i norra Ohio, varav många är f.d. Bernie Sanders-anhängare som stått i kontakt med LaRoucherörelsen. Den här gruppen, som kallar sig "Our Revolution", gick förra veckan ut med ett öppet brev som LaRouchePAC helhjärtat ställt sig bakom, med en uppmaning till Donald Trump att upprepa sitt stöd till Glass-Steagall i sitt installationstal den 20 januari.

LaRouchePAC hjälper till att sprida uppropet, som är helt i linje med dess egen inställning, och uppmanar alla – alltifrån anhängare av Tea Party-rörelsen till Republikaner, Demokrater, fackföreningsföreträdare och näringslivsfolk – att förena sig i stödet för en bankdelning av Glass-Steagall-modell.

Demokrater i Washington som står lite friare från Obama-apparaten försöker annars hitta ett sätt att förhålla sig till den nya politiska terrängen efter Donald Trumps valseger. Medan folket runt Hillary Clinton och Barack Obama barnsligt fortsätter att skylla sin valförlust på någon annan (ryska hackare), så talar mer seriösa demokratiska senatorer, i samtal med LaRouchePAC-företrädare, om behovet av att liera sig med Trump mot de orubbligt neokonservativa republikanska krigshökarna.

New York-senatorn Charles Schumer sa i sitt första tal som Demokraternas nya gruppledare, även om han spelade in i rysskräcken, att hans grupp ändå kan göra gemensam sak med Trump när det gäller infrastrukturprojekt och handelsbestämmelser.

Från representanthusets sida har flera Demokrater, bland andra Marcy Kaptur, Peter DeFazio och Rosa DeLauro, som alla har motionerat om Glass-Steagall, tillsammans med ledaren för den fackliga landsorganisationen AFL-CIO Richard Trumpka på en presskonferens den 3 januari förklarat att de är redo att samarbeta med Trump om en omförhandling av frihandelsavtalet Nafta.

En indikation om hur less amerikanerna är på att Wall Street och Washington fortsätter att hålla megabankerna under armarna kom från den amerikanska bankföreningen, som rapporterade att den vanligaste frågan som deras företrädare fick under 2016 handlade om reglering av bankerna i allmänhet och "en föreslagen återgång till Glass-Steagall" i synnerhet.

Läs petitionen på engelska  och skriv på den här: http://action.larouchepac.com/petition_glass_stegall_trump_sotu

Se enminuters videon och läs mer om bankdelning enligt Glass-Steagall på svenska här http://larouche.se/gs

och på engelska här https://larouchepac.com/glass-steagall