Kinesiska vitboken: Kampen för rätten till utveckling

Kinesiska staten släppte den 1 december en ny vitbok med titeln Rätten till utveckling: Kinas filosofi, praxis och bidrag. Här presenteras regeringens planer och principer rörande denna avgörande fråga.

Boken betonar: ”Alla folk måste åtnjuta och dela rätten till utveckling”. Att förverkliga denna rättighet är ”alla länders ansvar och även världssamfundets skyldighet”. Fattigdom är ”mänskliga rättigheters största hinder. Utan produktion och leverans av materiella varor är det svårt eller till och med omöjligt att bli varse någon annan mänsklig rättighet alls”.

En mängd statistik bekräftar kinesiska utvecklingsmodellens framgång:

  • De senaste 30 åren lyfet 700 miljoner kineser ur fattigdomen, därmed har Kina som första land nått FN:s millenniemål. Bara 5,7 procent av befolkningen är ännu fattiga, fram till 2020 ska fattigdomen helt ha eliminerats.
  • Medellivslängden steg från 35 år 1949 till 76 år 2015.
  • 1949 var över 80 procent av kineserna analfabeter och bara 20 procent av barnen gick i skola. 2015 gick 99,88% av alla barn i skola och 87 procent även motsvarande gymnasium. Andelen eftergymnasialt utbildade närmar sig i-ländernas genomsnittliga proportion.
  • Från 1978 till 2015 steg BNP från 368 mdr till 68.550 mdr renminbi, BNP per capita från 200 till mer än 8000 dollar.
  • Från 1978 till 2015 ökade den genomsnittliga boytan i städer från 6,7 till 33 kvadratmeter per capita.

Boken berör även reformerna på andra områden: Rättsväsende, kommunalval, skolplikt, skolväsendet och sjukvården på landsbygden och för de talrika minoriteterna, inklusive Tibet. Omsorgsväsendet har införts i hela landet och sjukförsäkringen förbättras konstant. Därtill kommer framsteg på kulturens område, vård av konst och musik, även i avlägsen glesbygd, öppnandet av bibliotek, museer och kulturcentra, digitala museer, bredband i glesbygden och den nationella kampanjen för att läsa mer.

Den går igenom statens konkreta program för full sysselsättning, pensioner, arbetsmiljö, utrota malarian, förhindra vårdrelaterade infektioner, rehabilitering för rörelsehindrade, handikappanpassning av städerna, förbättrad folkhälsa, minskning av förorenande utsläpp, främja biologisk mångfald.

Vidare de särskilda planerna för att skydda ”utsatta gruppers” rätt till hälsosam fysisk och psykisk utveckling”, som etniska minoriteter, kvinnor, barn, äldre, människor med funktionsnedsättning samt gästarbetare på landsbygden. Särskild uppmärksamhet ges statens kampanj mot människohandel och sexualbrott mot minderåriga.

Dessutom presenteras hur Kina bidrar till uppbyggnaden av grannländer och uländer genom Nya sidenvägen och andra program.