Chas Freeman om varför Kina springer om liberala ekonomier

Ambassadör Chas Freeman, som arbetat för USA:s utrikesdepartement under 30 år och sedan hos olika tankesmedjor och företag som rådgivare i utrikespolitiska frågor, höll ett tal om Kina på Harvarduniversitetets Asienavdelning i slutet på november. Här följer utdrag från talet:

"Liberala ekonomier har blivit omsprungna av autokratier under den senaste tiden.... Något som vi tagit för givet är att extremliberala ekonomier skapar bättre ekonomisk tillväxt än en expansiv industripolitik. Men det visar sig att länder med en sådan industripolitik växer snabbare. Vi tar för givet att yttrandefrihet och en fri press är nödvändigt för vetenskapligt framåtskridande och teknologiska uppfinningar, men Kina visar på något annat; censuren gäller bara inom politiskt känsliga områden. Vi antar också att marknadsekonomin och materiellt välstånd kommer att leda till politisk liberalisering, men Kinas växande medelklass tycks föredra social stabilitet och personlig säkerhet före liberalisering...

"Vårt antagande om amerikansk överhöghet inom världsordningen gäller inte vid en närmare granskning. Vi insisterar på havens frihet i Sydkinesiska havet samtidigt som två tredjedelar av trafiken där går till eller från Kina. USA:s viktigaste argument för sin överhöghet är att vi fastställer en regelbaseras internationell ordning, men Kina verkar nu respektera FN-stadgan och andra internationella regler mer än USA gör....

"Kinas industriproduktion är ungefär 50% högre än USA:s... Kina dominerar världshandeln och råvarumarknaderna med allt från metaller till spannmål.... Detta, kombinerat med en enorm och mestadels välutbildad arbetskraft och en högklassig infrastruktur, har lett till en unik produktivitetstillväxt i Kina.

"Jag förväntar mig att Kinas Ett bälte och En väg-projekt, som stöds av många nyligen grundade finansieringsmekanismer, kommer att medföra att stora delar av Eurasien och länder runt Indiska oceanen/Stilla havet kommer att orientera sig mot Kina. TTP (Trans-Pacific Partnerskip - Handelsavtalet för Stillahavsområdet), som består av USA och dess så kallade allierade runt Stilla havet men utesluter Kina, skulle inte påverka denna generella utveckling, speciellt nu när TPP-avtalet hamnat i papperskorgen. Nya kinesiskstartade banker erbjuder verkliga källor till finansiering som de gamla Bretton-Woods-institutionerna inte längre kan. Istället för att utmana det gamla regelverket har dessa nya banker samarbetat med Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken för att finansiera projekt...

"Kinas utlandsinvesteringar är nu dubbelt så stora som utlandets investeringar i Kina. Till och med Kinas rättssystem, som var odugligt i frågor om patent- och upphovsrätt, håller på att bli effektivt. Några utländska företag stämmer nu varandra i Kina.

"Kinas investeringar i forskning och utveckling är nu runt 20% av hela världens och bara USA ligger högre. Kina utexaminerar 30 000 doktorer i naturvetenskap och teknologi varje år och börjar ta över ledningen i många högteknologiska områden.

"Vi missuppfattar Kina som en kraft bara i östra Asien eller Stilla havet. Kina har också stort inflytande i Centralasien, Europa, Afrika och dessutom i cybervärlden och i yttre rymden. Vi i USA måste hitta ett annat sätt att umgås med Kina och ta med i beräkningen den nya verkligheten att Kina har blivit en stormakt i handel och finans samt alltmer i begåvning också. Samtidigt som Kina fördjupar sitt samarbete med Ryssland, EU, arabvärlden och Afrika fokuserar de på att upprätthålla sitt system och förbättra sig själv för att bli en framstående världsmakt.

Läs eller se Chas Freemans tal (engelska) på Schillerinstitutets internationella konferens i Berlin den 25 och 26 juni 2016:
http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/chas-freeman-things-fall-apart-america-europe-and-asia-in-the-new-world-disorder/