Lyndon LaRouche: "Jag skulle inte satsa på Trump"

I efterdyningarna till det amerikanska presidentvalet har Lyndon LaRouche vid upprepade tillfällen betonat att det vore helt fel att förlita sig på att Trump kommer att uppfylla de vallöften som ledde till hans seger. Istället gäller det att fortsätta mobilisera för de åtgärder mot fattigdom och krig som de amerikanska väljarna hoppas på. Kärnan i dessa åtgärder beskrivs i det fyra-punkts-program som LaRouche-rörelsen internationellt organiserar för:

1. ett globalt införande av Glass-Steagall-lagen, 2. inrättande av en nationalbank i Alexander Hamiltons anda i varje land, 3. förverkligande av ett internationellt kreditsystem, ett Nytt Bretton Woods-system, och 4. internationellt samarbete på framtidsorienterade vetenskapliga och teknologiska områden, som fusionskraft och rymdforskning för att höja arbetskraftens produktivitet.

I ett samtal med sina medarbetare i USA den 10 november sa LaRouche: "Jag skulle inte satsa på Trump. Han kommer att göra vad han gör, men satsa inte på honom. Ni måste satsa på att skapa ett nytt globalt system, inte Trumps program. Det nya globala systemet måste uppfylla kraven för att utveckla ett riktigt internationellt system."

I vilket fall som helst kommer en massiv kamp mot Wall Streets intressen vara nödvändig för att genomdriva de första tre punkterna i programmet. Dessa intressen har gjort mer än klart att de under inga omständigheter vill ha en Glass-Steagall-lag. De pläderar för att upprätta tvivelaktiga finansieringsplaner i ett samarbete mellan pivata och offentliga intressen för nya infrastrukturprojekt vilket vore att sabotera Franklin D. Roosevelts traditioner.

Om Donald Trump kommer att lägga ner sin populistiska sida för att verkligen genomdriva Glass-Steagall (som han uttalade sig för i slutet av sin valkampanj) och krossa Wall Streets makt över de amerikanska regeringen och ekonomin återstår att se.

LaRouches aktivister mobiliserar nu med alla krafter för att se till att Glass-Steagall-lagen genomdrivs. Man väntar inte på att de nye presidenten invigs. Veckan efter valet organiserade aktivister från LaRouche-PAC kongresspolitiker i Washington för fyra-punkts-programmet och nödvändigheten av att stoppa krigshotet. Ett av plakaten blev omedelbart uppskattat: "Bygg inte en mur mot Mexiko, bygg en mur mellan affärsbanker och investmentbanker - och låt Wall Street betala den".