Isländsk alltingsledamot stöder Glass-Steagall-principen och är emot en upptrappad konfrontation med Ryssland

Den första november intervjuades Steingrimur J. Sigfusson av EIRs korrespondent Michelle Rassmussen i Köpenhamn i samband med Nordiska rådets träff där. Sigfusson var med och grundade det isländska Vänsterpartiet - de gröna (VG). Under ett par års tid var han finansminister i en isländsk koalitionsregering. Rassmussen träffade honom efter en presskonferens där han representerat den vänstersocialistiska gröna gruppen (VSG) i nordiska rådet.

EIR ställde frågan: När jag intervjuade dig för flera år sedan, sa du att du och ditt parti stöder en bankdelning enligt Glass-Steagall-principen.

Sigfusson: Det gör vi fortfarande.

EIR: Vad kan vi göra för att driva igenom det? Vi är i en kritisk situation med Deutsche Bank....

Sigfusson: Vi har fört upp det vartenda år i alltinget. Vi har lagt fram en motion om det. Vi har arbetat för det i alltingets ekonomiska utskottet och vi har haft det i vårt program hela tiden. Några andra partier har stött det. Vi är inte de enda som intresserar sig för det. Islands situation är att staten så att säga äger de två största bankerna. Genom ägarskap och lagstiftning hoppas jag att vi på Island skulle vi kunna uppleva vissa förändringar under de kommande åren. Chansen att vi kan genomdriva det är ganska stor.

EIR: Den andra frågan gäller följande: Vi rör oss, steg för steg, mot alltmer konfrontation, speciellt med Ryssland, men även med Kina, som skulle kunna leda till kärnvapenkrig. Vad kan vi göra för att komma ifrån denna avgrundens rand? Borde vi avvisa konfrontationspolitiken?

Sigfusson: Ja det tycker jag. Vi måste vara mycket försiktiga och inte göra något som trappar upp situationen. Den är tillräckligt spänd. Därför anser jag att, och det har jag arbetat för, att vi ska uppätthålla alla kontakter som vi har genom nordiska rådet och arktiska rådet. Detta är mycket viktigt även om många är missnöjda ned ryssarna för vad de har gjort. Vi måste upprätthålla en politisk dialog och vi måste se till att vi inte trappar upp en spänd situation. Därför är det det enligt min mening mycket, mycket viktigt att vi använder de instituioner som vi har, som nordiska rådet, och de förbindelser som vi inte minst har med nordvästra Ryssland genom det arktiska rådet. Vi måste hålla stormaktspolitiken utanför de fora vi har så att vi kan upprätthålla den kontinuerliga dialog som vi har med Ryssland. Det är mitt svar."

Hör intervjun på engelska på den danska hemsidans radio:https://soundcloud.com/si_dk/interview-med-steingrimur-j-sigfusson-om-bankopdeling-og-konflikten-med-rusland