Bankirer som borde sitta i fängelse förstör ekonomin igen

Den japanske ekonomen Daisuke Kotegawa intervjuades den 8 oktober av LPAC-TV. I slutet av 1990-talet var han det japanska finansministeriets huvudansvarige för att vidta åtgärder mot bankkrisen. Mellan 2007 och 2010 var han chef för Japans IMF-avdelning. I intervjun gav han sitt fulla stöd för de åtgärder som Helga Zepp-LaRouche och Lyndon LaRouche nyligen fordrat för att omstrukturera Deutsche Bank till en affärsbank. Han sa också at han delar paret LaRouches varningar för att derivatbubblan kan kollapsa när som hellst.

Kotegawa betonade att västländerna bara kan överleva den nuvarande samanbrottskrisen om politikerna inför en strikt bankdelning enligt Glass-Steagall-principen och också sätter de bankirer som bär ansvaret för att finanssystemet har förstörts i fängelse. Annars kommer de att fortsätta på samma sätt och politikerna kommer inte kunna vinna tillbaka befolkningens förtroende.

"Det största problemet har sina rötter i att Glass-Steagall upphävdes. Investeringsbankerna kan nu driva ett sorts lotteri där de använder vanliga människors pengar och besparingar. Dessa besparingar är mycket, mycket viktiga för småsparare.... Därför måste regeringar se till att finanssystemet behåller sina grundläggande principer." Som det nu är "privatiserar investeringsbankerna vinsterna, förlusterna nationaliseras och riskerna socialiseras."

Kotegawa upprepade sina förslag för att rädda Deutsche Bank med hjälp av bankdelningen, rättsliga påföljder och avveckling av dervater. Han tillade: att det är "mycket viktigt att Tysklands regering förklarar att den kommer att förstatliga delar av Deutsche Bank och garantera att banken inte kollapsar." Om den tyska regeringen är beredd att göra det kan han inte säga, mest för att "detta stora problem skapades av Deutsche Banks filial i London där de flesta anställda antingen är britter eller amerikaner. Tyskarna medverkade inte till detta."

Kotegawa varnade för att om "Deutsche Bank okontrollerat kollapsar, då kommer det att smitta av sig på de andra storbankerna i Europa. Jag vill här inte nämna dessa banker, men jag menar att ungefär 10 till 15 stora banker i Europa vore insolventa och därmed skulle de gå under."

Kotegawa yttrade sig även om de ansvariga bankirernas mentalitet: "Jag var ansvarig för utredningen av de kraschande finansinstituten i Japan och jag fastställde att dessa människor, som arbetade i bankerna, inte hade någon lojalitet varken med sin egen bank eller sitt land. De intresserade sig för sin personliga fördel. Och tvärtemot vad de flesta tror, är de inte speciellt kloka människor. När de väl en gång haft chansen att skapa en förmögenhet genom spekulation, då vill de absolut upprepa detta. Om myndigheter inte hindrar dem från det, är det alltså mycket sannolikt att de helt enkelt gör det igen. Och, så länge som affärsbankernas och investeringsbankernas aktiviteter är sammankopplade, måste staten ständigt rädda dessa institutioner."

Den engelskspråkiga LPAC-TV-intervjun hittar du här:
https://larouchepac.com/20161010/bankers-who-should-have-gone-jail-are-wrecking-economy-again