Afrikas första elektrifierade järnväg

Etiopien och Djibouti har öppnat Afrikas första moderna elektrifierade järnvägsförbindelse mellan två huvudstäder. Sträckan hyllas av bägge länder som vittnesbörd för kinesisk-afrikansk vänskap. Den 75 mil långa sträckan (ung. Umeå-Jönköping) byggdes av China Railway Group and China Civil Engineering Construction Corporation för 4 mdr dollar (SEK 35 mdr) på sex år! Den minskar restiden från en vecka till 10 timmar till och från Djiboutis hamn, varigenom över 90 procent av det kustlösa Etiopiens import och export går - i synnerhet bränsle och livsmedel. Vägnätet har länge varit helt överbelastat. Till anläggningsarbetet utbildades 15000 personer ur lokalbefolkningen som hädanefter kommer driva anläggningen när kineserna åker till nästa projekt.

Elloken är mycket billigare i drift än diesellok tack vare statens investeringar i vattenkraft.

Etiopien har i allmänhet blivit något av BRIKS bundsförvant ich Nya sidenvägens fotfäste i Afrika genom just kinesiska infrastrukturinvesteringar. Olyckligtvis, men inte särskilt förvånande,  har dett även lett till angloamerikanska destabiliseringsförsök mot regeringen i "arabisk vår"-tappning efter av antropologer skapade etniska frontlinjer.