Kina bygger en vetenskapens sidenväg

I Kina betonar regeringskretsen allt mer, att dess strategi för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning bygger på forskning och innovation. Regeringen har nyligen presenterat en speciell plan för att förbättra det vetenskapliga samarbetet med länderna längs sidenvägen.

Kinas nationella kommitté för reform- och utveckling, forskningsministeriet, handelsministeriet och utrikesministeriet kommer alla att vara indragna i planens förverkligande. Under de kommande 3 till 5 åren kommer Kina att bjuda in 150.000 vetenskapsmän och tekniker samt 5.000 vetenskapligt begåvade unga människor från sidenvägsländerna till utbytes- och träningsprogram. Dessa program ska "stimulera entusiasm och kreativitet och fördjupa samarbetet genom att lägga grunden till vetenskaplig talang".

Kina planerar samarbetsavtal med sidenvägsländerna för gemensamma forsknings- och teknologiöverföringscenter, främjande av förståelsen för vetenskap samt speciella internationella plattformar för samarbete om uppfinningar. Dessutom kommer företag som upprättar egna forsknings- och utvecklingscenter att få stöd när de bidrar till att praktiskt förverkliga sidenvägsstrategin. Samarbetet kommer att beröra jordbruk, energi, transporter, information och kommunikation, resurser, miljö, havets problem, moderna produktionsmetoder, nya material, medicin och hälsovård samt katastrofberedskap.

Världsbankens president Jim Yong Kim backade upp Kinas ansträngningar under Världsbankens och IMF:s möte i Washington D.C. i början av oktober. På en fråga om Kinas målsättning att fattigdomen i världen skall vara avskaffad år 2030, svarade han:
"Utan Kina skulle vi inte ens kunna tänka oss att besegra extrem fattigdom. Kina har på två till tre årtionden befriat 700 miljoner människor från extrem fattigdom. En del människor lever fortfarande i extrem fattigdom, men inte många. Kina har bestämt sig för att inom nära framtid reducera detta tal till noll."

För att besegra fattigdomen måste man framförallt koncentrera sig på Afrika.