Är det en minut efter tolv?

Världen befinner sig mitt uppe i två samverkande, ytterst farliga kriser: en omedelbart hotande implosion av det transatlantiska finanssystemet, och den strategiska konfrontationen mellan USA och Ryssland över Syrien, som nu utspelar sig som ett "kallt krig" men snart kan övergå i ett "hett". Otaliga kommentatorer på båda sidor Atlanten har varnat för risken för en upptrappning till krig.

Den 3 oktober kungjorde Obama-administrationen att man ställde in alla samtal med Ryssland om att hitta en lösning på konflikten i Syrien. Det kom efter det USA-ledda bombangreppet mot den syriska armén i Deir el Zour, och angreppet mot en FN-konvoj på väg till Aleppo, som skylldes på Ryssland, dock utan att några bevis presenterades. Detta markerade slutet på vapenvilan och en upptrappning av retoriken på ömse sidor.

Om USA skulle ingripa direkt militärt i Syrien för att krossa den syriska armén, har flera varianter nämnts. Man skulle kunna införa en flygförbudszon över hela eller delar av Syrien; upprätta säkra zoner inne i Syrien för internflyktingar; flygbomba det syriska flygvapnet direkt; förse jihadisterna med mer avancerade vapen, t.ex. bärbara luftvärnsrobotar. Samtliga åtgärder har det gemensamt att de skulle stärka de extremistiska jihadistgrupper som USA och andra västländer säger sig vilja bekämpa. Men ännu mer olycksbådande är att de skulle ställa USA direkt och militärt mot Ryssland.

Ryssland svarade med beslutet att skicka robotförsvarssystemen S-300 och S-400 till Syrien och säga upp överenskommelsen med USA om destruktion av vapenplutonium. Relationerna var så frostiga att Washington till och med blockerade ett fördömande i FN:s säkerhetsråd av en attack med granatkastare mot den ryska ambassaden i Damaskus.

Västmedierna har systematiskt, med mycket få undantag, lagt skulden på Ryssland, och president Putin i synnerhet, för det outsägliga lidande som det syriska folket har tillfogats och för att inbördeskriget har kunnat fortsätta. Men de frågor man måste ställa är:

Vem satte igång "regimbytespolitiken" från början för att avsätta president Assad med hjälp av de mest korrumperade krafter som går att hitta på "marknaden"?

Vem är det som har utbildat och beväpnat de extremistiska jihadistgrupperna, som omväxlande kallar sig al-Qaida, Nusrafronten eller IS?

Vem har fört krig i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien baserade på lögner?

Och vem ser med gillande på Saudiarabiens barbariska krig mot jemenitiska patrioter?