Sidenvägsperspektivet i Berlin-valet

Valaffisch för BüSo i Berlinvalet 2016

När Berlinarna ser på TV inför valet 2016 kan de höra detta från tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo:

I början av denna månad visade de stora internationella toppmöten i Ryssland, Kina och Laos, att framtiden ligger i Asien. Kinas program för den nya sidenvägen har blivit utgångspunkten för en optimistisk och framåtriktad värld. Underutveckling, fattigdom, hunger och analfabetism kommer snart att tillhöra det förgångna. Utvecklingen på vår planet med hjälp av modern infrastruktur, fusionskraft som energikälla och månens industrialisering, kommer att inleda en ny fullkomlig tidsålder för mänskligheten.

Det var också våra målsättningar! Men de gångna årtiondenas växande degenerering har lett till att vårt samhälle lämnat denna kurs. Västvärlden är idag industriellt, finansiellt och moraliskt bankrutt.

Det finns en utväg: Låt oss ansluta oss till den nya sidenvägens optimistiska dynamik. Låt oss göra detta val till ett signal för hela landets politik. Världsstaden Berlin måste bli porten för den nya sidenvägen!

Välj Bürgerrechtsbewegung Solidarität den 18 september!

Det är EAP:s systerparti i Tyskland, BüSo, som har drivit en valkampanj i Berlin. Valen äger rum den 18 september. BüSo-listan med nio kandidater toppas av Stefan Tolksdorf. De flesta partier ställer upp med intet-sägande och tomma löften. BüSo har via flygblad, bokbord, valinformation i TV och radio och egna valmöten drivit en kampanj för att Berlin ska bli porten till Kinas nya sidenvägsstrategi och därmed visa vägen för hela landet. Liksom alla andra partier fick BüSo sin valfilm visad på TV.

På BüSo:s valaffischer har berlinarna bl a kunnat läsa: " Återuppbyggnad istället för krig - Kulturell dialog istället för barbari." "Vi tyskar kan förhindra Världskrig!" När den regionala TV-kanalen RBB presenterade de 15 "små-partierna" kunde Tolksdorf lägga fram BüSo:s program. Man visade även BüSo:s valflygblad, ett upprop för att dra in huvudstaden i den nya sidenvägsstrategin.

En viktig punkt på programmet är kravet att stoppa den skandalösa behandlingen av flyktingar genom att t ex anställa tillräckligt mycket personal så att asylärenden kan behandlas snabbare. I denna punkt slås också fast att Berlin som huvudstad måste aktivt medverka till att de krigsdrabbade länderna äntligen får fred så att ett återuppbyggnadsarbete kan komma igång.

Här kan du se BüSo:s TV-reklam: https://youtu.be/6BwLlEqScWA

Här är hemsidan för BüSo: http://www.bueso.de/