Schillerinstitutet hedrar minnet av offren från 11 september

Till den 15:e årsdagen av terrorangreppen i New York och Washington den 11 september 2001 bidrog Schillerinstitutets öppna kör med fyra konserter. Skön konst hjälper människor att övervinna destruktiva tankar som t ex hämnd eller fruktan, därför kallade Schillerinstitutet till en "Living memorial" med Mozarts stora verk Requiem. Orkestern sponsrades av Stiftelsen för att återuppväcka klassisk kultur i New York. Den 9, 10 och 11 september framfördes verket i Bronx, Manhattan och Brooklyn. Den 12 september hölls konserten i Morristown i New Jersey, hemorten för många familjer som förlorade anhöriga den 11 september 2001.

Schillerintitutet bjöd även in till en konferens i Manhattan den 10 september. I inbjudan stod bl a: "När FN församlas igen i september, låt oss alla som tar avstånd från våld och krig skjuta undan vad vi är oeniga om och samlas runt ett heligt erkännande om det mänskliga hos oss alla. Låt Wolfgang Amadeus Mozart tala till våra hjärtan på musikens språk , till det som Abraham Lincoln kallade ‘de bättre änglarna i vår natur'."

På inbjudan fanns ett foto av en tio våningar hög skulptur som restes i Bayonne i New Jersey 2005. Den kallas Tear Drop Memorial och är vänd mot Ground Zero som ligger på andra sidan Hudson-floden. Skulpturen, som är dedikerad till "Kampen mot terrorism i världen", skänkte Ryssland till USA och världen efter de grymma terrordåden 2001. Rysslands president Putin deltog personligen när skulpturen invigdes den 16 september 2005.

Sedan 2001 har den katolska kyrkoförsamlingen St. Joseph i Brooklyn varje år organiserat en marsch från Ground Zero över Brooklyn-bron till sin vackra katedral där en gudstjänst hållits till minne av de avlidna och deras anhöriga. Många av de hundratals brandmän som gav sina liv för att rädda andra efter terrordåden mot World Trade Center 2001 var stationerade i Brooklyn. I år bjöd biskopen in Schillerinstitutets kör att delta i gudstjänsten med Mozarts Requiem. Den gripande sammankomsten visades live i stiftets TV-kanal.