Nya sidenvägen nu biljondollarsatsning

De anslag som berörda länder avsatt för infrastrukturprojekt längs Kinas Nya sidenväg uppgår nu till uppskattningsvis 1200 mdr dollar (SEK 10.300 mdr).

Bland investerarna återfinns Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken, där även Sverige och andra europeiska länder är med, Sidenvägsfonden samt en mängd kinesiska banker och finansinstitutioner.

Det handlar om ett jättelikt väg- och järnvägsnät samt olje- och gasledningar under byggnation, från Xi'an i centrala Kina, genom Centralasien och ända till Moskva, Rotterdam och Venedig. På tur står hamn- och kustinsfrastruktur från Sydostasien till Östafrika och Medelhavet.

En som uppmärksammat perspektivet "ett bälte, en väg" är Londons City, vars språkrör Financial Times den 18.7 kände sig nödsakade att ingående rapportera om det med kartor på och fakta om de transeurasiska trafik- och energisatsningarna.