Der Spiegels sista varning: Natoövningar ”går för långt”

I vad som är en tydlig varning till tyska folket, att den pågående
Natoövningningen Anaconda-16 riskerar ett faktiskt krig, publicerade den
ledande tyska veckotidskriften Der Spiegel igår en artikel som varnar
för att övningen i Polen i onödan "spelar upp ett scenario av verkligt
krig" och menar att "Alliansen går för långt".

Der Spiegel önskar lägga skulden för detta på Polen, som man säger irriterar andra alliansmedlemmar att manövern "alltför plumpt är riktad mot Moskva. För Alliansen är detta obekvämt: Medan [högkvarteret i] Bryssel har betonat att man avser att på något sätt återupprätta dialogen med Moskva, spelar man i Polen upp ett krig", skriver tidningen, som tydligt menar att några av Natomedlemmarna deltar i Anaconda enbart beroende på polska uppmaningar. Artikeln har rubriken: "Militärmanövrer i Polen: I Anacondans grepp."

Der Spiegel skriver också att Nato toppmöte i Warszawa i juli kan vara "politiskt förgiftat" av (igen) Polen. Under mellanrubriken "Provokationslust", skriver tidningen vidare, "från Berlins ståndpunkt satsar Warszawa avsiktligt på provokationer. Därför har man inbjudit Georgien och Ukraina att vara med i övningen Anaconda-16. Båda vill bli medlemmar i Nato, men Alliansen har avvisat det i åratal. Men för polackerna betyder detta ingenting. [Och] Warszawa har deklarerat att Grundavtalet Nato-Ryssland, det grundläggande avtalet med Moskva, inte gäller."

Men Polen har uppmanats till dessa krigsprovokationer i månader av både den brittiske premiärministern David Cameron och Obamas försvarsminister Ashton Carter, som drivit på den aggressiva Natopolitiken mot Ryssland. Ledande amerikanska Natoofficerare har förespråkat alla Natomedlemmars solidaritet med Polen och de Baltiska staterna mot "den ryska aggressionen" och velat ha med även partnerskapsländerna Sverige och Finland. Det är alltså inte som Der Spiegel skriver, enbart en polsk provokation utan en angloamerikansk, som använder den högerextrema polska regeringen. Der Spiegel avspeglar, som namnet också betyder, farhågorna i tyska militära och politiska kretsar för att de nu finner sig stå nära början på ett Tredje världskrig, och att den tyska regeringen inte gör något emot det.

Der Spiegels artikel http://www.spiegel.de/politik/ausland/militaermanoever-in-polen-mit-nato-staaten-aerger-um-anakonda-a-1096262.html följer på det tyska TV programmet ARD-Monitor, som den 1 juli krävde att de hemlighållna 28 sidorna i den amerikanska kongressens utredning efter den 11 september 2001 måste offentliggöras och att hela historien av krigspolitik sedan den 11 september skulle skrivas om. Se: http://mediathek.daserste.de/Monitor/Monitor-am-02-06-2016/Das-Erste/Video?documentId=35747192&topRessort&bcastId=438224

Protestera och skriv på uppropet för bojkott av Natos Warzawamöte den 7-8 juli här: http://www.larouche.se/artikel/upprop-bojkotta-natotoppmotet

Läs mera om orsaken till krigsprovokationerna i Helga Zepp-LaRouches intervju i Tass: http://www.larouche.se/node/4237
Och i 1 maj-flygbladet: http://www.larouche.se/nyheter/2016/05/28/nato-sverige-ryssland