Jemengrupp högläser Sidenvägsboken varje vecka

En särskild rådgivningsgrupp för "Koordinering med BRICS" har bildats i Jemen. Gruppen har startat möten för att högt läsa upp hela EIR:s Sidenvägsbok "Den Nya Sidenvägen blir Världslandbron" på arabiska. Fyra poeter deltar i högläsningen som sker i Jemens huvudstad Sanaa mitt under Saudiarabiens och dess allierades (inkl. Storbritannien och USA) pågående bombkrig.

Högläsningen har efterhand blivit nationella högtidsstunder med deltagande av ministrar, universitet, intellektuella, affärsmän, ideella organisationer och ledande nationella media. Trots bomberna har gruppen förra veckan låtit trycka tusen exemplar av Sidenvägsboken, varav några högtidligen överlämnades som gåva till ministrar och andra framträdande personer vid den åttondende läsningen den 10 maj. På väggen i lokalen hade man satt upp en stor banderoll med kartan över Världslandbron och med bilder på bokens framsida resp. på Kinas president Xi jinping.

Hussein Askary, som är medförfattare till boken och också översättare till arabiska, har flera gånger talat till dessa möten på video. Han berättade om kinesernas initiativ för att bygga den Nya Sidenvägen, som Schillerinstitutets ordförande och Sidenvägsladyn Helga Zepp-LaRouche kallat "historiens största freds- och utveckingsprojekt". Askary berättade om hur Schillerinstitutet och Kina tillsammans arbetat med projektet åtminstone sedan 1996. Han beskrev också de tre huvudpelarna i den Konfusiusbaserade kinesiska filosofin bakom Nya Sidenvägen: Kärlek, Harmoni och ömsesidig välgång. Och att dessa är helt motsatta det diametralt motsatta, nuvarande destruktiva och inhumana angloamerikanska systemet.

Kommunikationsminister Muslih Muhsin Al-Azir hyllade på mötet de historiska förbindelserna mellan Jemen och Kina, som går tillbaka till den förislamiska perioden och Kinas stöd till Jemens folk sedan den republikanska revolutionen den 26 september 1962. Kina, berättade han har hjälpt Jemens utveckling på många sätt så att alla jemeniter har dragit nytta av det, särskilt genom bygget av motorvägen mellan Sanaa och Hudaida. Al-Azir betonade vikten av att förbättra de goda relationerna med Kina och hyllade Rådgivningsgruppen för koordinering med BRICS för sitt arbete för att förbättra samarbetet med vänligt sinnaade nationer som Kina.

Vid de föregående högläsningarna har man gått igenom Lyndon LaRouches fysiskekonomiska metoder att mäta ekonomisk utveckling. Efter diskussionen om kärnkraftens betydelse, uttalade sig viceministern för elektricitet och energi dr. Hareth Al-Amri att Jemens regering kommer att återuppta sitt kärnkraftsprogram som övergavs på 1990-talet.

Mediabevakningen av dessa högläsningar har varit konstant och intresset för Nya sidenvägen både till lands och till sjöss och dess förbindelser till Jemen väckts massivt i landet. Förståelsen har väckts för den Nya Sidenvägens idé och för visionen om en återuppbyggnad efter det massivt ödeläggande kriget, där saudiska bombplan, beväpnade med de modernaste brittiska och amerikanska vapnen, systematiskt har förstört samhälets infrastruktur och den existerande industrin för att tvinga landet på knä inför det brittiska imperiets makt. Men det har inte skett och de jemitiska patrioternas högläsning, i den alltjämt fria huvudstaden Sanaa, har blivit en källa till hopp för det jeminitiska folket som betalat ett högt pris för detta sataniska geopolitiska krig.

För tillfället pågår fredsförhandlingar i Kuwait mellan den patriotiska Sanaa-baserade regeringen och den saudistödda exilregeringen som också FN ställt sig bakom. Det rysk-kinesiska ansträngningarna för att få slut på kriget och återuppbygga Syrien påverkar också förhandlingarna i Kuweit. Olika parter trycker nu på från alla håll för att få slut på striderna och återuppta den fredliga politiska process som utvecklades väl innan saudierna saboterade den i mars-april 2015.

Hur än dessa förhandlingar slutar, och vilken regering som än kommer ut av dem, så kommer den att ta in de idéer som finns EIR:s Sidenvägsbok och de visioner jemeniter har skapat efter att ha läst boken. Det kommer att vara en del av grunden för en verklig återuppbyggnad av landet och ge fred och utvecklng till den nuvarande och de framtida generationerna. Kina, Ryssland och Indien kommer att behövas med sitt stöd och inflytande, eftersom Jemens öde kommer att ha en stort bdetydelse för hur den Nya Sidenvägen kommer att kunna utvecklas.

Se Jemengruppens hemsida med insamlad dokumentation om Nya Sidenvägen på engelska och arabiska:
http://www.alfouadsolutions.com/eng/
http://www.alfouadsolutions.com/home.html

Beställ EIR:s Sidenvägsbok "Den Nya Sidenvägen blir Världslandbron" på arabiska eller engelska. Pris 750 kr. Finns även på kinesiska och snart på koreanska. Se: http://www.larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron

https://www.facebook.com/hussein.askary/posts/847325435379480