Ryssland, Kina på väg lösa syriska flyktingkrisen

Det är Ryssland och Kina som är på väg att lösa Syriens flyktingkris, medan Europa vänder sig till Turkiet trots att landet eldar på krisen genom att hjälpa IS, Al Nushra och andra terrorister föra kriget mot Syrien. Trots att vapenvilan är mycket instabil och kriget fortsätter mot terroristerna så har syriska regeringen försökt dra igång planerna för en återuppbyggnad av landet. Återuppbyggnad är, tillsammans med en seger mot terrorn, det enda som verkligen kan lösa flyktingkrisen genom att syrier får den säkerhet och försörjning som gör att de kan stanna resp. flytta hem.

Den ställföreträdande generaldirektören för den Syriska investeringsmyndigheten dr Inas al Omawi planerar, enligt en artikel från den syriska nyhetsbyrån SANA, att hålla en internationell återuppbyggnadskonferens för att diskutera samarbete på både kort och medellång sikt för gemensamma projekt i det krigshärjade landet. Man har vänt sig till BRIKS-länderna och har redan omfattande diskussioner med ryska och kinesiska myndigheter.

Schillerinstitutet har betonat att det behövs en återuppbyggnadsplan för att att samla alla syrier kring en vision för en gemensam framtid för att kunna skapa försoning och få slut på striderna. Schillerinstitutet har föreslagit att det bästa sättet att göra detta är att integrera Syrien och dess grannar i dynamiken kring bygget av den Nya sidenvägen.

Nu har Kina utnämnt det särskilda sändebudet för Syrien Xie Xiaoyan. Han har den 27 april intervjuats i Sputnik News efter diskussioner i Moskva det ryska utrikesministeriets särskilda sändebud för fred i Mellanöstern Sergej Vershinin. Xie sa:
- Kina ställer sig positiv till att delta i återuppbyggnaden av Syrien efter kriget och vi är redo att samarbeta med Ryssland och andra relevanta parter.

Syrien och Ryssland har, i samband med den syriske premiärministern Wael Al Halqis besök i Moskva, redan gjort avtal värda 850 miljoner euro för att återuppbygga infrastrukturen. Man började också en diskussion om möjligheten för Syrien att gå in i ett frihandelssamarbete med den Eurasiska ekonomiska unionens frihandelszon.

Läs mer om Schillerinstitutets återuppbyggnadsplan för Syrien här

Beställ Nya sidenvägsbken på arabiska eller engelska på: http://larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron