Nya Sidenvägen når Lyon

Från Wuhan till Lyon: Den 21 april ankom det första godståget från den kinesiska staden Wuhan i Lyon, tidigare Europas viktigaste handelsstad för kinesiskt siden. Tåget tillryggalade 11 300 km på 15 dagar. Det gick genom Kasakstan, Ryssland, Vitryssland och Polen till Duisburg och fortsatte därifrån till Lyon längs Rhone-floden, en sträcka som går genom  Frankrikes näst största befolkningsområde.

I de 42 containrarna levererades elektriska och mekaniska varor samt kläder. På återvägen till Wuhan i centrala Kina var tåget lastat med franska jordbruksprodukter. I Wuhan ligger bl a ett av världens största stålverk. En tredjedel av Frankrikes investeringar i Kina går till Wuhan. Där har Frankrike byggt ett högsäkerhetslaboratorium för virusforskning (enligt samma principer som P4-labbet i Lyon).

Lyon-regionen har traditionellt många anknytningar till Kina. Där arbetar idag drygt 30 000 kineser. 1921 grundade staden det första kinesiska universitetet utanför Kina.

Sträckan Wuhan-Lyon planerades och samordnades gemensamt av den kinesiska speditionsfirman Wuhan Asia-Europe Logistics, den tyska järnvägen DB:s dotterbolag Trans-Asia Logistics och den franska järnvägen SNFC. Transorttiden på 15 dagar är en enorm tidsvinst jämfört med de två månader som sjövägen kräver.


Duisburgs hamn räknar med Kina
: Sedan två år existerar den direkta järnvägsförbindelsen mellan Chongquing/Chengdu och Duisburg. I Duisburg ligger världens största inlandshamn. Med hjälp av Rhen-floden kan gods transporteras vidare därifrån till Europas största hamn i Rotterdam. Den 21 april sa Erich Staake, chef för Duisburgs hamn, till media, att han, trots att sjötransporter just nu upplever en svacka, ser optimistiskt på Duisburgs möjligheter att utveckla handeln med Kina och den Nya sidenvägens enorma tillväxtpotential.

Följdenligt planerar Duisburg att bygga ut hamnen. Staake utgår ifrån att järnvägsförbindelsen till kinesiska regioner och andra marknader längs den Nya sidenvägen kommer att öka när den nya järnvägsbron över Bosporen öppnas. När det sker kommer Sidenvägens sydliga sträckning genom Iran och Turkiet ytterligare skära ned transporttiderna.