Hussein Askary huvudtalare på sidenvägsseminarium

Den 18.4 höll danska LaRoucherörelsen och internationella Schillerinstitutet seminarium i Köpenhamn med titeln "Bygg ut Nya sidenvägen till Mellanöstern och Afrika". Runt 60 personer deltog. Huvudtalare var Institutets ordförande Helga Zepp-LaRouche och EAP:s partiledare Hussein Askary. Därutöver bjöds det på klassisk musik och tal av Abbas Rasouli, 1:e sekreteraren på iranska ambassaden i Köpenhamn.

Bland övriga deltagare återfanns diplomater från sju ambassader, bankirer, ingenjörer, föreningsledare och aktivister från Schillerinstitutet. Seminariet fungerade också som europalansering av EIR:s rapport "Nya sidenvägen blir Världslandbron" på alla tre språk - engelska, kinesiska och arabiska.

Helga Zepp-LaRouche gick igenom om det strategiska världsläget. Efter henne talade Askary om Schillerinstitutets, EIR:s och sitt eget decennielånga arbete att bygga ut Världslandbron till Sydvästasien och Afrika. Han betonade att det inte bara handlade om godstransporter, utan hela utvecklingskorridorer och citerade LaRouches förslag i Abu Dhabi från 2002, att gulfstaterna ska börja använda oljan för industrialisering i stället för enbart export, och nyttja Sydvästasiens strategiska geografiska läge för att binda samman tre världsdelar. Han presenterade Schillerinstitutets plan för områdets ekonomiska utveckling, utförligare beskrivet i EIR:s Världslandbrorapport, och belyste Egyptens finansieringsmodell av landets megaprojekt och behovet att införliva öknen i den ekonomiska verksamheten.

Askary följde upp med en målande vision för Afrikas framtid, de storskaliga ritningar, som olyckligtvis legat i skrivbordslådor i decennier, och de nya projekt som Kina börjat förverkliga.

Rasouli beskrev sedan Irans plats i Nya sidenvägen och visade de järnvägsnät som färdigställts och ytterligare planeras för att knyta Iran till Öst- och Centralasien.

Frågestunden handlade om hur det afrikanska programmet kan genomföras och avslutades med tillbakablickar om islamska renässansens betydelse för världen då och hur vi kan skapa en ny renässans i dag.

Video med talen (på engelska) och musiken finns på danska hemsidan!

Beställ rapporten på: http://larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron