Världslandbron tema för Schillerinstitutets Manhattankonferens


"Att bygga en världslandbro är att förverkliga mänsklighetens sanna humanitet"
var temat för Schillerinstitutets internationella konferens i New York den 7 april 2016.

Konferensen visade vägen för hur USA skulle kunna befria sig från både sin förstörande geopolitik och sin industrikollaps för att återvända till sin traditionella identitet som produktiv nation. Under den 15 timmar långa konferensen deltog 300 personer från olika delstater i USA och ett dussintals asiatiska, afrikanska och europeiska länder.

Helga Zepp-LaRouche höll ett omfattande och inspirerande öppningstal. Det centrala temat var nödvändigheten av att samarbeta för mänsklighetens gemensamma målsättningar. Frågan om att lösa flyktingkrisen i Sydvästasien, Nordafrika och Europa med "en Marshallplan för Sidenvägen".belystes ingående

Lyndon LaRouche, som i årtionden lett kampanjen för en sådan paradigmförändring, deltog med ett videoinspelat bidrag och besvarade sedan via Skype många frågor från publiken. I sina svar återkom han ständigt till betydelsens av det individuella tänkande som kan upptäcka principer för att möjliggöra mänskligt framåtskridande. Albert Einstein är ett utmärkt exempel på dessa genialiska egenskaper.

Under förmiddagen talade bl a USA:s förre justitieminister Ramsey Clark. Han pläderade engagerat mot krig.

Den kinesiske journalistprofessorn Li Xiguang från Tsinghuas universitet redogjorde med hjälp av många bilder för Kinas Sidenvägsprojekt "Ett bälte, en väg".

Den egyptiske generalkonsuln i New York, Ahmed Farouk visade entusiastiskt hur Egypten byggde den nya Suezkanalen på rekordtid och hur projektet finansierats av egyptiska medborgare. Generalkonsuln visade stolt en film om projektet och förklarade även innebörden av de tre utvecklingszoner som ska byggas runt kanalen. Publiken lyssnade med blandade känslor. Man drog sig till minnes de tidigare storprojekten i USA: t ex Hoover-dammen, utvecklingen av Tennesee-dalen osv. och beundrade Egyptens i smärtsam medvetenhet om att det inte finns något jämförbart projekt i dagens USA.

Konferensens andra del inleddes av Kesha Rogers från den amerikanska LaRouche-rörelsen. Hon uppmanade alla att aktivt arbeta för att ändra på detta. Den amerikanska rymdforskningsmyndigheten NASA måste återknyta till sin storhetstid och bli ett redskap för en ny renässans.

Tom Wysmuller, som arbetat för NASA, talade på temat "Varför bemannade rymdfarter?" och dr Feng Hsu om solforskning.

Det hela avslutades med en ovanlig kulturell dialog. Italienska bel-canto sånger, tyska Lieder och en dikt av Tagore som framfördes sjungande. Klassisk kinesisk musik spelades på traditionella kinesiska stråkinstrument.

Två föredrag hölls: Professor Ben Wang från Kina talade om "Enheten mellan kalligrafi, diktning, måleri och musik i kinesisk konst".

Den kända italiensk-amerikanska sångpedagogen Carmela Altamura talade om "Verdis operor och rörelsen som enade Italien".

Se konferensens tal här http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2016/0407-ny/main.html

På Schillerinstitutets konferens på Manhattan den 7 april visades denna egyptiska film om det fantastiska bygget av den Nya Suezkanalen: https://youtu.be/eGNnYq5dT3w

Se också dessa filmer om Egyptens utvecklingsprojekt ihop med Kina.

Kinesiska projekt för Egypten: https://youtu.be/qccwyxmhfZA

Tedaprojektet för en ny stor kinesisk industrizon vid nya Suezkanalen: https://youtu.be/K62qyinP2ss

Kinas nya järnvägsprojekt i Egypten: https://youtu.be/sZ8Ec8O5Nkw

En tio minuters film som också visar begränsningarna för den gamla kanalen jämfört med den nya: https://youtu.be/SwZ0Fsrec5k