Debatten om bankdelning fortsätter i Schweiz

Med krisen runt Credit Suisse har bankdelningstemat åter hettats upp i Schweiz. Storbanken har de senaste åtta månaderna förlorat hälten av sitt marknadsvärde. Ekonomen Marc Chesney vid Zürichs universitet och professor emeritus Karl Socher från det österrikiska universitetet i Innsbruck har båda, utan att nämna Credit Suisse, påmint allmänheten om att krisen bara kan lösas genom ett bankdelningsförfarande enligt Glass-Steagall-principen.

I en intervju till företagartidningen varnar Chesney för att de inköp av storbankers aktier och andra värdepapper som ECB gjort med nollränta bara kommer att öka gapet mellan bankerna och den fysiska ekonomin och därmed öka systemrisken. På frågan: "Vilken lösning föreslår ni?" svarade han: „Bankdelningssystemet .....affärsbanker och investmentbanker måste separeras som de var i USA mellan 1933 och 1999 och det fungerade bra. Den som vill spekulera med pengar ska inte kunna göra det med pengar från bankkunder. Idag är investmentbankerna "too big to fail." Om de går i konkurs, betalar skattebetalarna." (Läs orginalintervjun på tyska: http://www.unternehmerzeitung.ch/wirtschaft-und-
politik/schweiz/stabilisierende-mikrosteuer/)

Professor Kar Socher kritiserade i en gästkommentar i Neue Zürcher Zeitung den 3:e April EU:s planer på mer finanscentralisering. Han skrev: "Eftersom budgetunderskott också fört med sig att banker som givit de skuldsatta staterna mer lån har hamnat i svårigheter, har de stöttats upp med pengar från finansstarka stater. Det skulle inte ha varit nödvändigt om EU:s bankreglering hade skilt mellan affärsbanker, som skapar pengar, och spekulerande investmentbanker. Bara penningskapande bankers om kollapsar kan skada marknadsekonmin. Kollapser i investmentbankernas affärer ska investerarna betala, inte skattebetalarna."